Akcja krwiodawstwa w ZST

W dniu 22 listopada 2022 r w naszej szkole została zorganizowana akcja krwiodawstwa pod patronatem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu. W akcji wzięło udział 65 uczniów, oddaliśmy łącznie 23 litry krwi. Dziękujemy wszystkim za udział w akcji. Szczególne podziękowania dla pani Jolanty Witek oraz Małgorzaty Stankiewicz za koordynowanie akcji.

.

Krwiodawstwo

Krwiodawstwo

Krwiodawstwo

Krwiodawstwo

Krwiodawstwo

Krwiodawstwo