Ostatnie aktualności:
Witamy w portalu Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim.
Dziś jest: Poniedziałek, 24 czerwca 2019.
Aktualności
Zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego 22 marca 2019 r

 1.  Od 01 grudnia 2018r. do 28 lutego 2019r. przeprowadzono zajęcia z  doradztwa edukacyjno-zawodowego dla 12 uczniów. Zajęcia z doradztwa są prowadzone przez nauczycieli własnych panią Alinę Wójcik i panią Kingę Węglarz, z którymi wcześniej podpisano oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział w projekcie. Przekazano im również dzienniki, ankietę ewaluacyjną, kartę indywidualną ucznia – uczestnika projektu (KIU), tablicę informacyjną o przeprowadzanych zajęciach.
 2. Od 01.03.2019r. 31.03.2019r.  doradztwem zawodowym zostanie objęte kolejne  9 osób.
 3. Zarządzeniem powołano komisję przetargową w celu wyłonienia wykonawców mających prowadzić kursy certyfikowane: prawo jazdy kat.B, kurs operatora koparki jednonaczyniowej, kurs wózków widłowych.
 4. Rozesłano zapytania do szkół powiatu wodzisławskiego dotyczące przeprowadzenia kursów doskonalących: drukowanie 3d, obsługa kas fiskalnych, operator CNC.
 5. Na rzecz równości kobiet i mężczyzn w tym dostępność dla osób z niepełno sprawnościami podjęto następujące poczynania min.:
       - dopuszczono do projektu zarówno kobiety jak i mężczyzn, 
       - w poszczególnych kursach/ stażach będą mogli wziąć udział zarówno kobiety jak i mężczyźni,
       - objęto wsparciem 1 osobę ze specjalnymi potrzebami.
    6. Doradztwem edukacyjno-zawodowym zostaną objęci kolejni uczniowie.Od 01.03.2019r. doradztwo edukacyjno-zawodowe będzie prowadzić nauczyciel własny Rafał Grochowiak
 

 

Ogólnopolski Ranking Techników 2019

Informacje naborowe
Filmy z wydarzeń Zespołu Szkół Technicznych

Kalendarium szkolne
W najbliższym czasie, nie zaplanowano żadnych wydarzeń.
Komitywa

Projekt Irlandia w Szkole

Projekt Irlandia w szkole

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Stacja meteorologiczna

50 lat ZST

Wolontariusze ZST

SPEAK UP

BIP ZST Wodzisław
Polecane

komiks

Jakość powietrza


Polecamy
FACEBOOK

SZKOŁA W WIKIPEDII

 

Projekt

Księga absolwentów

Losowe zdjęcie
Konkurs pt.: Konkurs pt.: "Patriotyzm Jutra 2008"