Budowa wymiennikowni ciepła wraz z adaptacją instalacji

Logo Unia Fundusze Europejskie

Projekt p.n. „Budowa wymiennikowni ciepła wraz z adaptacją instalacji w budynku Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Pszowskiej 92 w Wodzisławiu Śląskim” uchwałą nr 435/213/VI/2021 Zarządu Województwa Śląskiego, wybrany został do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-369/20 dla poddziałania 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Subregionu Zachodniego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Beneficjent: Powiat Wodzisławski

Realizator: Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim

Okres realizacji projektu: 2018-11-27 – 2021-07-30.

Opis projektu: przedmiotem realizacji projektu jest modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Pszowskiej 92 w Wodzisławiu Śląskim. Projekt zakłada przeprowadzenie prac modernizacyjnych polegających na wykonaniu przyłącza do sieci ciepłowniczej dwóch węzłów wymiennikowych – o mocy 700 kW oraz 357 kW, likwidacją kotłowni węglowej o mocy 1220 kW wraz z rozbiórką komina spalinowego.

Cel projektu: zwiększenie efektywności energetycznej obiektów Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim poprzez podłączenie do sieci ciepłowniczej oraz poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście poprzez obniżenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

Całkowita wartość projektu: 692 351,41 zł

Dofinansowanie: 424 507,39 zł

Wkład własny Beneficjenta: 267 844,02 zł