Dziękujemy wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom, którzy wsparli zbiórkę dla Mikołaja!!!

Podziękowania za zbiórkę dla MikołajaZbiórka dla Mikołaja

Zbiórka dla Mikołaja

Zbiórka dla Mikołaja

Zbiórka dla Mikołaja