Dzień z Historią w ZST

Dzień z historią

7 czerwca br. w naszej szkole został zorganizowany przez nauczycieli historii ,,Dzień z Historią”, w ramach którego zorganizowano:

  • prelekcję pracownika Biura Edukacji Narodowej oddziału katowickiego IPN p. Michała Miwa-Młota na temat bitwy o masyw Monte Cassino w 1944 r. oraz II Korpusu Polskiego gen. Andersa;
  • wykład p. Grzegorza Kamińskiego pt. ,,Walka polskich formacji wojskowych na frontach II wojny światowej”;
  • projekcję filmu ,,Monte Cassino 1944. Przełamanie Linii Gustawa” z serii Wielkie Bitwy II Wojny Światowej wyd. Osprey.

Jednocześnie na Sali Konferencyjnej starostwa powiatowego została zaprezentowana wystawa ,,Bramy do Polski 1922 r.”, która dotyczy przejmowania części obszaru górnośląskiego przez państwo polskie w 1922 r. Wystawa przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji IPN w Katowicach prezentuje przebieg uroczystości przyłączenia części Górnego Śląska do Polski w 1922 roku. Na piętnastu panelach wystawienniczych przedstawiono wydarzenia na obszarze, które decyzją Rady Ambasadorów z października 1921 roku, przypadł Polsce. Objęcie terenów przez Rzeczpospolitą następowało, zgodnie z decyzją Międzysojuszniczej Komisji Rządzącej i Plebiscytowej, strefami i odbywało się według ściśle określonego scenariusza (wkroczenie policji państwowej, podpisanie protokołu przekazania władzy, wyjście wojsk sojuszniczych i wkroczenie wojska). Uroczystości powitania Wojska Polskiego zostały przygotowane z wielkim rozmachem we wszystkich obejmowanych miastach i miejscowościach górnośląskich, które odbyły się od 20 czerwca do 4 lipca 1922 roku. Symbolem tych wydarzeń były bramy powitalne budowane na wzór łuków triumfalnych, których wniesiono.

Dzień z historią

Dzień z historią

Dzień z historią

Dzień z historią

Dzień z historią

Dzień z historią

Dzień z historią

Dzień z historią

Dzień z historią

Dzień z historią

Dzień z historią