Karol Gęsty stypendystą Ministra Edukacji i Nauki!!!

Karol Gęsty

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki otrzymał Karol Gęsty uczeń klasy IIIa Technikum nr 3 im.rtm.W.Pileckicgo w zawodzie technik budownictwa.

Stypendium otrzymał za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2021/2022 m.in.był:

  • laureatem XXV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w Opolu,
  • finalistą Olimpiady Budowlanej (Międzynarodowa Wyższa Szkol Logistyki i Transportu we Wrocławiu),
  • finalistą Olimpiady Logistycznej (Międzynarodowa Wyższa Szkol Logistyki i Transportu we Wrocławiu).
    Średnia ocen w roku szkolnym 2021/2022 – 5,83.
Stypendysta Karol Gęsty

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki przyznawane jest za wybitne osiągnięcia edukacyjne (laureat i finalista olimpiad przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju, uzyskujący najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki, uczeń który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym).

W 2022 r. 753 uczniów otrzyma stypendium Ministra Edukacji i Nauki za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2021/2022. Wysokość stypendium to 3 tys. zł jednorazowej nagrody.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/stypendium-ministra-edukacji-i-nauki-za-wybitne-osiagniecia-edukacyjne-w-roku-szkolnym-20212022

Baner Stypendia

Dyplom