Ostatnie aktualności:
Witamy w portalu Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim.
Dziś jest: Środa, 24 października 2018.
Nowa matura

Matura w nowej formule
/w technikach od 2016r./

Matura musi mieć swoją wagę. Uczcie się! 
 Podczas spotkania z dziennikarzami szefowa MEN Joanna Kluzik-Rostowska.
oraz dr Marcin Smolik – dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE) wyjaśnili, czym nowy egzamin dojrzałości będzie się różnił od tegorocznego.

- Każdy absolwent, który zdecyduje się przystąpić do egzaminu maturalnego, będzie obowiązkowo zdawał pięć egzaminów. Z języka polskiego – w części pisemnej i części ustnej,  z wybranego języka obcego nowożytnego – w części pisemnej i części ustnej, z matematyki – w części pisemnej – przypomniał szef CKE.

Egzaminy obowiązkowe w części pisemnej są przeprowadzane na poziomie podstawowym. Dla egzaminów w części ustnej nie określa się poziomu egzaminu. Aby zdać egzamin obowiązkowy – pisemny lub ustny – trzeba uzyskać minimum 30% punktów możliwych do uzyskania. – Ponadto, każdy absolwent będzie musiał przystąpić do egzaminu z jednego wybranego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej na poziomie rozszerzonym, a w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym – dodał dr Marcin Smolik.

Oprócz tego jednego obowiązkowego egzaminu, każdy absolwent może dodatkowo przystąpić do egzaminów z kolejnych przedmiotów dodatkowych – od jednego do pięciu.

Egzaminy z przedmiotów dodatkowych są przeprowadzane tylko na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym. Wybór egzaminów z przedmiotów dodatkowych nie zależy od tego, do jakiej szkoły absolwent uczęszczał, albo jakich przedmiotów uczył się w tej szkole.
- Zmienia się formuła części ustnej egzaminu z języka polskiego – prezentację zastąpi wypowiedź ustna na określony temat – tłumaczyła Joanna Kluzik-Rostowska.

Zdający będzie losował zadanie egzaminacyjne zawierające tekst kultury (literacki lub ikoniczny, lub popularnonaukowy z zakresu wiedzy o języku) oraz odnoszące się do niego polecenie. Zadaniem zdającego będzie – po 15-minutowym przygotowaniu – wygłoszenie wypowiedzi monologowej, a następnie uczestniczenie w związanej z tą wypowiedzią rozmowie z zespołem przedmiotowym.

Zmiany w systemie egzaminów zewnętrznych służą m.in. temu, aby absolwenci szkół ponadgimnazjalnych byli nie tylko lepiej przygotowani do podjęcia studiów wyższych, ale posiadali również umiejętności umożliwiające im elastyczne funkcjonowanie na rynku pracy. W egzaminie maturalnym od 2015 r. – zwłaszcza w arkuszach na poziomie rozszerzonym – jeszcze większy niż dotychczas nacisk będzie położony na sprawdzanie umiejętności niezbędnych każdemu studentowi i pracownikowi, takich jak np. przetwarzanie informacji z różnych źródeł, w tym krytyczne analizowanie i porównywanie ich treści, wnioskowanie, stawianie hipotez i ich weryfikowanie, identyfikowanie i wyjaśnianie związków i zależności. Te w dużej mierze uniwersalne umiejętności będą sprawdzane w zadaniach wymagających solidnej wiedzy z zakresu danego przedmiotu, określonej w wymaganiach szczegółowych podstawy programowej.

Zobacz film na stronie:

http://men.gov.pl/index.php/1557-matura-2015-co-sie-zmieni-jak-bedzie-wygladal-egzamin
 

Ogólnopolski Ranking Techników 2018

Informacje naborowe
Komiks
Filmy z wydarzeń Zespołu Szkół Technicznych

Kalendarium szkolne
zobacz więcej
Komitywa

Projekt Irlandia w Szkole

Projekt Irlandia w szkole

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

SPEAK UP

Stacja meteorologiczna

50 lat ZST

Wolontariusze ZST

BIP ZST Wodzisław


Polecamy
FACEBOOK


SZKOŁA W WIKIPEDII

 

Projekt

Księga absolwentów

Losowe zdjęcie
Pożegnanie maturzystów, 29.04.2011r. Pożegnanie maturzystów, 29.04.2011r.