Odpowiedzialność karna nieletnich

Odpowiedzialność karna nieletnich

Każdy młody człowiek powinien znać swoje prawa i obowiązki, zwłaszcza te wynikające z przepisów. Z tego powodu 9 października br. zorganizowano w naszej szkole prelekcje dla uczniów klas pierwszych. Najważniejsze cele spotkań:

-podniesienie świadomości prawnej nieletnich,
-przekazanie wiedzy na temat najważniejszych przepisów zawartych w Ustawie o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich, dotyczących przeciwdziałania wszelkim objawom demoralizacji i przestępczości,
– zapoznanie z pojęciami: demoralizacja, czyn karalny, małoletni, nieletni,
– zdefiniowanie, czym są czyny zabronione, za które mogą odpowiadać nieletni sprawcy czynu karalnego,
– zapoznanie z prawnymi aspektami zatrzymania nieletniego.
Spotkanie poprowadził przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śl. dr Patryk Błasik.

Odpowiedzialność karna nieletnych

Odpowiedzialność karna nieletnych

Odpowiedzialność karna nieletnych

Odpowiedzialność karna nieletnych