Stypendia Prezesa Rady Ministrów

Stypendia Prezesa Rady Ministrów

W dniu 12 października 2023 r. w Zespole Edukacyjno-Artystycznym „PRZYGODA” w Rybniku odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Stypendium te przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen w roku szkolnym 2022/2023.
Akty przyznania stypendiów wręczali pan Jacek Szczotka – Wicekurator Oświaty w Katowicach oraz pan Ireneusz Komorowski – Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Rybniku.
Wśród nagrodzonych byli także nasi uczniowie:
Karol Gęsty (Technikum Nr 3 im. rtm. Witolda Pileckiego – śr. ocen 5,68)
Szymon Kosiński (III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi im. rtm. Witolda Pileckiego – śr. ocen 5,07).
Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Stypendium Prezesa Rady Ministrów