Ostatnie aktualności:
Witamy w portalu Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim.
Dziś jest: Środa, 23 września 2020.
Stypendyści

Rok szkolny 2017/2018

Stypendium Prezesa Rady Ministrów


Stypendium Ministra Edukacji Narodowej


Stypendium Województwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia w nauce


Tytuł Technik Absolwent 2017
       * Długosz Paweł    branża elektryczno-informatyczna Technikum Nr 3 – technik informatyk


 

Rok szkolny 2016/2017

Stypendium Prezesa Rady Ministrów
 

sportowymi

 

Rok szkolny 2015/2016

Stypendium Prezesa Rady Ministrów


Stypendium Ministra Edukacji Narodowej


Stypendium Województwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia w nauce


Tytuł Technik Absolwent 2015

 Rok szkolny 2014/2015

Stypendium Prezesa Rady Ministrów


Tytuł Technik Absolwent 2014

 

Rok szkolny 2013/2014

Stypendium Prezesa Rady Ministrów


Tytuł Technik Absolwent 2013

 

Rok szkolny 2012/2013

Stypendium Prezesa Rady Ministrów
Barteczko Adam    średnia ocen 5,28    Technikum Nr 3 – technik budownictwa

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej
Zygmunt Krystian    średnia ocen     5,76    Technikum Nr 3
Barteczko Adam     średnia ocen     5,28    Technikum Nr 3
Jarząbek Dawid      średnia ocen     5,23    Technikum Nr 3

Stypendium Województwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia w nauce
Barteczko Adam    średnia ocen 5,28      Technikum Nr 3 – technik budownictwa

Tytuł Technik Absolwent 2012
Zygmunt Krystian      branża budowlana     Technikum Nr 3 – technik budownictwa
Jarząbek Dawid        branża budowlana     Technikum Nr 3 – technik budownictwa
Mendrela Mateusz     branża budowlana     Technikum Nr 3 – technik budownictwa

Rok szkolny 2011/2012

Stypendium Prezesa Rady Ministrów
Bańczyk Tomasz     średnia ocen 4,83     III Liceum Ogólnokształcące
Zygmunt Krystian    średnia ocen 5,44     Technikum Nr 3 – technik budownictwa

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej
Zygmunt  Krystian        średnia ocen     5,44    Technikum Nr 3
Mika   Kamil               średnia ocen     5,18    Technikum Nr 3
Skorzysko  Dariusz      średnia ocen     5,24    Technikum Nr 3
Długosz Krzysztof        średnia ocen     5,71    Technikum Nr 3
Duda  Paweł                średnia ocen     5,78    Technikum Nr 3
Wysocki Wojciech       średnia ocen     5,60    Technikum Nr 3

Tytuł Technik Absolwent 2011
Mika Kamil              branża budowlana        Technikum Nr 3 – technik budownictwa
Skorzysko Dariusz    branża budowlana       Technikum Nr 3 – technik budownictwa
Długosz Krzysztof     branża elektroniczna     Technikum Nr 3 – technik elektronik
Duda Paweł              branża elektroniczna     Technikum Nr 3 – technik elektronik
Wysocki Wojciech    branża elektroniczna     Technikum Nr 3 – technik elektronik

 

Rok szkolny 2010/2011

Stypendium Prezesa Rady Ministrów
Agnieszka Małgorzata Kopka    średnia ocen   4,75    III Liceum Profilowane
 Dominika Lewczuk                   średnia ocen   4,77    III Liceum Ogólnokształcące
Anna Maria Warok                    średnia ocen   5,28    Technikum Nr 3 – technik budownictwa

 

Rok szkolny 2009/2010

Stypendium Prezesa Rady Ministrów
Mariola Anna Grela             średnia ocen   4,81   III Liceum Profilowanego
Mateusz Olesław Cywka     średnia ocen   5,0     III Liceum Ogólnokształcącego
Marcin Pypeć                      średnia ocen   5,59   Technikum Nr 3

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej
Marcin Pypeć               średnia ocen     5,59    Technikum Nr 3
Edyta Lazar                  średnia ocen     5,12    Technikum Nr 3
Bartosz Dorszewski      średnia ocen     5,14    Technikum Nr 3
Bartłomiej Hołyński       średnia ocen     5,29    Technikum Nr 3
Dawid Karliczek           średnia ocen     5,33    Technikum Nr 3

Stypendium Województwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia w nauce
Edyta Lazar             średnia ocen     5,12    Technikum Nr 3
Marcin Pypeć          średnia ocen     5,59    Technikum Nr 3

Tytuł Technik Absolwent 2008
Bartłomiej Hołyński     branża budowlana        Technikum Nr 3 – technik budownictwa
Dawid Karliczek         branża budowlana        Technikum Nr 3 – technik budownictwa
Bartosz Dorszewski    branża elektroniczna     Technikum Nr 3 – technik elektronik

 

Rok szkolny 2008/2009

Stypendium Prezesa Rady Ministrów
Cywka Mateusz         średnia ocen 5,00    III Liceum Ogólnokształcące
Pyrzińska Elżbieta      średnia ocen 4,81     III Liceum Profilowane
Pypeć Marcin            średnia ocen 5,48     Technikum Nr 3 – technik budownictwa  

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej
Galewska Partycja     średnia ocen 5,5       Technikum Nr 3 – technik budownictwa
Karliczek Dawid         średnia ocen 5,0       Technikum Nr 3 – technik budownictwa
Pypeć Marcin             średnia ocen 5,48     Technikum Nr 3 – technik budownictwa
Hołyński Bartłomiej    średnia ocen 5,06     Technikum Nr 3 – technik budownictwa
Wróblewski Tomasz   średnia ocen 5,72     Technikum Nr 3 – technik budownictwa

Stypendium Województwa Śląskiego
Wróblewski Tomasz     średnia ocen 5,72     Technikum Nr 3 – technik budownictwa

Tytuł Technik Absolwent 2008
Patrycja Galewska      branża budowlana        Technikum Nr 3 – technik budownictwa
Tomasz Wróblewski    branża budowlana        Technikum Nr 3 – technik budownictwa
Artur Kucza                branża elektroniczna    Technikum Nr 3 – technik elektronik


Tytuł Technik Absolwent 2008
Bartłomiej Hołyński    branża budowlana        Technikum Nr 3 – technik budownictwa
Dawid Karliczek         branża budowlana        Technikum Nr 3 – technik budownictwa
Bartosz Dorszewski    branża elektroniczna    Technikum Nr 3 – technik elektronik

 
Rok szkolny 2007/2008


Stypendium Prezesa Rady Ministrów
Julianna Chyłek           średnia ocen 5,36     III Liceum Ogólnokształcące
Szewczyk Ewa             średnia ocen 5,00     III Liceum Profilowane
Wróblewski Tomasz      średnia ocen 5,44     Technikum Nr 3 – technik budownictwa

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej
Katryniok Bogusław     średnia ocen 5,41     Technikum Nr 3 – technik budownictwa
Michałek Tomasz         średnia ocen 5,18     Technikum Nr 3 – technik budownictwa
Wróblewski Tomasz     średnia ocen 5,44     Technikum Nr 3 – technik budownictwa

Stypendium Województwa  Śląskiego
Katryniok Bogusław     średnia ocen 5,41     Technikum Nr 3 – technik budownictwa

Rok szkolny 2006/2007

Stypendium Prezesa Rady Ministrów
Chyłek Julianna            średnia ocen 5,17     III Liceum Ogólnokształcące
Katryniok Bogusław       średnia ocen 5,31     Technikum Nr 3 – technik budownictwa
Szczęsny Małgorzata     średnia ocen 5,36     III Liceum Profilowane

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej
Katryniok Bogusław     średnia ocen 5,31     Technikum Nr 3 – technik budownictwa
Książek Marek             średnia ocen 5,22     Technikum Nr 3 – technik budownictwa
Michałek Tomasz         średnia ocen 4,44     Technikum Nr 3 – technik budownictwa
Wróblewski Tomasz     średnia ocen 5,19     Technikum Nr 3 – technik budownictwa

Stypendium Województwa  Śląskiego
Katryniok Bogusław     średnia ocen 5,31     Technikum Nr 3 – technik budownictwa
Swoboda Elżbieta        średnia ocen 5,22     Technikum Nr 3 – technik budownictwa

Rok szkolny 2005/2006

Stypendium Prezesa Rady Ministrów
Chlebik Anita                średnia ocen 5,14     III Liceum Ogólnokształcące
Szczęsny Małgorzata     średnia ocen 4,91     III Liceum Profilowane
Katryniok Bogusław       średnia ocen 5,31     Technikum Nr 3 – technik budownictwa

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej
Biazik Patryk                 średnia ocen 5,42     Technikum Nr 3 – technik budownictwa
Katryniok Bogusław        średnia ocen 5,31     Technikum Nr 3 – technik budownictwa

Stypendium Województwa Śląskiego
Biazik Patryk                średnia ocen 5,41     Technikum Nr 3 – technik budownictwa
Kania Andrzej               średnia ocen 5,16     Technikum Nr 3 – technik budownictwa

 

Rok szkolny 2004/2005

Stypendium Prezesa Rady Ministrów
Kania Andrzej               średnia ocen 5,2       Technikum Nr 3 – technik budownictwa
Cisiński Zbigniew          średnia ocen 5, 25     Technikum Elektroniczne
Styrnol Jan                   średnia ocen 5,29      III Liceum Profilowane

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej
Mroczek Paweł             Technikum Budowlane

 

Rok szkolny 2003/2004

Stypendium Prezesa Rady Ministrów
Jamka Grzegorz          Technikum Elektroniczne
Mroczek Paweł            Technikum Budowlane
Styrnol Jan                 III Liceum Profilowane

 

Rok szkolny 2002/2003

Stypendium Prezesa Rady Ministrów
Czarnecki Jakub         średnia ocen 4,86     Liceum Techniczne
Graczyk Piotr             średnia ocen 4,83     Technikum Elektroniczne
Kajstura Błażej           średnia ocen 5,36     Technikum Budowlane

 

Rok szkolny 2001/2002

Stypendium Prezesa Rady Ministrów
Belczyk Emilia            średnia ocen 5,40     Technikum Budowlane
Czarnecki Jakub         średnia ocen 4,86     Liceum Techniczne
Jamka Grzegorz         średnia ocen 4,92     Technikum Elektroniczne

 


    Rok szkolny 2000/2001

Stypendium Prezesa Rady Ministrów
Zygmański Szymon      średnia ocen 5,5     Technikum Budowlane
Ryszka Krzysztof          średnia ocen 5,0    Technikum Elektroniczne

 

Rok szkolny 1999/2000

Stypendium Prezesa Rady Ministrów
Cojg Adrian             Technikum Elektroniczne

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej
Durczok Marek         Technikum Budowlane

 

Rok szkolny 1998/1999

Stypendium Prezesa Rady Ministrów
Tokarek Krzysztof         Technikum Budowlane

Stypendium Sejmiku Województwa Śląskiego
Bugla Tomasz            Technikum Budowlane
Białecki Tomasz        Technikum Budowlane
 

 

Rok szkolny 1997/1998

Stypendium Prezesa Rady Ministrów
Białecki Tomasz         średnia ocen 5,52        Technikum Budowlane

Ogólnopolski Ranking Techników 2020

Informacje naborowe
Kalendarium szkolne
W najbliższym czasie, nie zaplanowano żadnych wydarzeń.
Filmy z wydarzeń Zespołu Szkół Technicznych

Stacja meteorologiczna

Komiks ZST

50 lat ZST

Wolontariusze ZST

SPEAK UP

BIP ZST Wodzisław


Polecane
Jakość powietrza

Polecamy
FACEBOOK

SZKOŁA W WIKIPEDII

 

Księga absolwentów

Losowe zdjęcie
"Pojedynek artystyczny na słowa" 11.12.2015r.