Szlachetna Paczka, czyli jak potrafimy dzielić się z innymi

Szlachetna Paczka

Przypomnijmy kilka istotnych faktów na temat tej pięknej inicjatywy, która od dwunastu lat jest podejmowana także w Zespole Szkół Technicznych. Szlachetna Paczka to ogólnopolski projekt społeczny Stowarzyszenia Wiosna. Myślą przewodnią całej idei jest udzielanie pomocy osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Dedykowany jest przede wszystkim do rodzinom wielodzietnym, ale też samotnym ludziom, pozbawionym wsparcia oraz rodzinom z chorym lub niepełnosprawnym dzieckiem.

Szlachetna Paczka dociera też do rodzin, które niedawno spotkało nieszczęście np. wypadek, powódź, śmierć któregoś z członków rodziny. Z pomocy mogą skorzystać osoby próbujące stać się samodzielnymi czy też wychodzące z życiowego kryzysu, np. z uzależnienia.
Akcja nie trwa przez jeden weekend, już latem rozpoczynają się rekrutacje i szkolenia wolontariuszy, powstają bazy danych rodzin potrzebujących pomocy. W listopadzie udostępniana jest strona internetowa, na której można wybierać rodzinę potrzebującą pomocy. W grudniowy weekend darczyńcy przekazują paczki do magazynu, a wolontariusze rozwożą je do potrzebujących rodzin. Następnie powstaje relacja z przekazania darów, która trafia do darczyńców. Na koniec odbywa się podsumowanie. Takie są fakty, które nie oddają ogromu cudownych emocji, które towarzyszą zarówno obdarowanym, jak i darczyńcom…
W tym roku po raz dwunasty wzięliśmy udział w tej szlachetnej akcji. Wspaniałe jest to, że we wspólnym działaniu biorą udział uczniowie, rodzice, nauczyciele, absolwenci, znajomi- wszyscy którym leży na sercu pomoc osobom potrzebującym. Przygotowaliśmy aż 38 paczek dla wybranej przez nas rodziny oraz 12 paczek dla osób, którymi każdego roku opiekujemy się poza paczką. 8 grudnia uczniowie segregowali potrzebne rzeczy oraz żywność, samodzielnie wszystko spakowali, w sobotę przewieźli do magazynu WCK w Wodzisławiu Śl., a 11 grudnia wolontariusze przewieźli prezenty do adresatów. Rodzina, którą wybraliśmy, jest w trudnej sytuacji materialnej, ze względu na fakt, że pracuje tylko jedna osoba. Mają małe dziecko, którym opiekuje się matka i przez to chwilowo nie jest w stanie podjąć pracy. Rodzina otrzymała mieszkanie komunalne, które nadaje się do kapitalnego remontu, a obecnie nie są w stanie samodzielnie się zagospodarować. Piękno rodziny przejawia się w relacjach, dbaniu o potrzeby syna, w skromności i ogromnej wdzięczności za otrzymaną pomoc. Wartość szacunkowa naszej paczki wynosi 8883 zł plus około 2000 zł- wartość paczek dla 3 rodzin, które potrzebują pomocy. W imieniu naszych obdarowanych rodzin przekazujemy ogromne podziękowania wszystkim, którzy wsparli to wielkie, płynące z serca dzieło.
Koordynatorem akcji w ZST jest Pani Bożena Polkowska i Samorząd Szkolny, którym ogromnie dziękujemy za zaangażowanie, empatię i inspirowanie do mądrego pomagania.
Życzymy wszystkim pięknego przeżycia Świąt Bożego Narodzenia.

Uczniowie dla szlachetnej paczki

Uczniowie dla szlachetnej paczki

Uczniowie dla szlachetnej paczki

Uczniowie dla szlachetnej paczki

Uczniowie dla szlachetnej paczki

Uczniowie dla szlachetnej paczki

Uczniowie dla szlachetnej paczki

Uczniowie dla szlachetnej paczki

Uczniowie dla szlachetnej paczki

Uczniowie dla szlachetnej paczki

Uczniowie dla szlachetnej paczki

Uczniowie dla szlachetnej paczki

Uczniowie dla szlachetnej paczki

Uczniowie dla szlachetnej paczki

Uczniowie dla szlachetnej paczki

Uczniowie dla szlachetnej paczki

Uczniowie dla szlachetnej paczki

Uczniowie dla szlachetnej paczki

Uczniowie dla szlachetnej paczki

Uczniowie dla szlachetnej paczki

Uczniowie dla szlachetnej paczki