Ostatnie aktualności:
Godło Polski. Zespół Szkół Technicznych. 44-300 Wodzisław Śląski ul. Pszowska 92. tel 48324562720 e-mail zst at zstwodzislaw.net
Witamy w portalu Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim.
Dziś jest: Środa, 28 września 2022.
Terminy egzaminów

 Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie - sesja zima 2022r., odbędą się w następujących terminach:

Zawód Klasa Kwalifikacje Egzamin pisemny Egzamin praktyczny
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej IV d

BD.18

Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
11 stycznia 2022r. 10 stycznia 2022r.
Technik budownictwa

IV a


IV d

BD.30

Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów
Technik elektronik IV R

EE.22

Eksploatacja urządzeń elektronicznych
Technik informatyk

IV P

IV R

IV T

EE.09

Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych
17 – 19 stycznia 2022r.

Szczegółowe harmonogramy zostaną podane 10 grudnia 2021r.

 

 

Egzaminy zawodowe - sesja lato 2022r., odbędą się w następujących terminach:

Zawód Klasa Kwalifikacje Egzamin pisemny Egzamin praktyczny
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

III DN

III e

ELE.10

Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
02 czerwca 2022r. 1 – 19 czerwca 2022r.
Technik budownictwa

III BN

III DN

III a

BUD.12

Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
3 – 19 czerwca 2022r.
Technik elektronik

III RN

III e

ELM.02

Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
3 – 19 czerwca 2022r.
Technik informatyk

III IN

III RN

III P

III T

INF.02

Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
6 – 12 czerwca 2022r.
Technik programista III PN

INF.03

Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi  oraz bazami danych
8 – 11 czerwca 2022r.

 

Obowiązek przystąpienia do egzaminu zawodowego

 

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz.U. 2021 r.poz. 4, 1237) i rozporządzeniem z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie szczegółowych warunków  i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1707) uczeń, który realizuje podstawą programową kształcenia w zawodzie z 2019 roku ma obowiązek przystąpić do egzaminu zawodowego.

Nieprzystąpienie do egzaminu skutkuje nieotrzymaniem świadectwa ukończenia danego roku szkolnego i ukończenia szkoły.

 

W roku szkolnym 2021/2022 ww. obowiązek dotyczy klasy 3a, 3e, 3P, 3T, 3BN, 3DN, 3IN, 3PN, 3RN

Ogólnopolski Ranking Techników 2022

Perspektywy 2022r br????zowa tarcza

Informacje naborowe
Filmy z wydarzeń Zespołu Szkół Technicznych

Filmy z wydarze?? Zespo??u Szkó?? Technicznych

Stacja meteorologiczna

Stacja meteorologiczna

Komiks ZST

Komiks ZST

50 lat ZST

Jubileusz 50 lecia ZST

BIP ZST Wodzisław

Logo Biuletynu Informacji Publicznej ZST

Polecane

Flaga Unii Europejskiej, projekty unijne

RODO

Dziennik elektroniczny

Linia dzieciom 800 080 222

Młode kadry maszą przyszłością

Innowacyjne nauczanie potrzebą przeyszłości

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Powiatowy Młodzieżowy Ośredek Sportu w Wodzisławiu Śląskim

Basen Zespołu Szkół Technicznych

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

 Politechnika Śląska

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

Jakość powietrza

  Sprawd?? jako?????? powietrza

 

Polecamy
FACEBOOK

Facebook ZST

SZKOŁA W WIKIPEDII

 Szko??a na Wikipedii

Księga absolwentów

Ksi????ga absolwentów

Losowe zdjęcie
Wiosenny wieczór z poezją, 22.03.2018r. Wiosenny wieczór z poezją, 22.03.2018r.