Tervitused Eestist – Pozdrowienia z Estonii

Uczniowie w Estonii

W ramach umowy partnerskiej z Politechniką Śląską uczniowie ZST, jako jedyny nieakademicki partner projektu, od 11 września wraz z opiekunami przebywają w Tallinie, w ramach projektu Digital platform supporting REmote LABoratory classes in Electrical engineering, Mechatronics and Automation, RELabEMA Summer School.

Wspólnie z partnerami z Tallinna Tehnikaulikool – Estonia; Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas – Litwa; Technische Hochschule Mittelhessen – Niemcy; Universitatea politehnika Timisoara – Rumunia; oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego nasi uczniowie testują utworzone w ramach projektu platformy i interfejsy do realizacji zajęć laboratoryjnych. Celem programu jest również zachęcanie młodzieży do podejmowania kształcenia na kierunkach technicznych.

Uczniowie w Estonii

Uczniowie w Estonii

Uczniowie w Estonii

Uczniowie w Estonii

Uczniowie w Estonii

Uczniowie w Estonii

Uczniowie w Estonii