Tydzień Wychowania w ZST

Tydzień wychowania

Celem tego wyjątkowego Tygodnia, będącego inicjatywą Kościoła w Polsce, jest podkreślenie roli wychowania, które powinno prowadzić do integralnego rozwoju człowieka. Tegoroczna, XIII już edycja Tygodnia, w swoim temacie podkreśliła istotną rolę słuchania w procesie wychowania. Od 12 do 20 września br. podczas okolicznościowych lekcji w ramach religii uczniowie uświadamiali sobie, że słuchanie rodzi się ze spotkania osób i prowadzi do zrozumienia, które jest fundamentem rozwoju oraz życia w zgodzie.

W ramach Tygodnia Wychowania w różnych miejscach szkoły pojawiły się inspirujące myśli związane z wychowaniem, a przy szkolnej bibliotece zaprezentowano gazetkę o Rodzinie Ulmów – Miłosiernych Samarytanach z Markowej. Ulmowie byli Polakami ratującymi Żydów w czasie wojny. Swój heroiczny gest przypłacili życiem. Dzięki pozbawionemu uprzedzeń otwartemu podejściu do odmiennej kultury i wyznania, mogli poznać i zrozumieć swoich żydowskich sąsiadów i nie ulegli nazistowskiej propagandzie okupanta. Zwieńczeniem Tygodnia Wychowania był udział ponad stu uczniów w projekcji filmu dokumentalnego „Ulmowie. Błogosławiona rodzina”, który miał miejsce w Wodzisławskim Centrum Kultury. Celem wszystkich inicjatyw realizowanych w szkole w ramach Tygodnia Wychowania było przede wszystkim uświadomienie uczniom, że pierwszym wychowawcą jest dla samego siebie każdy człowiek.

Tydzień wychowania

Tydzień wychowania

Tydzień wychowania

Tydzień wychowania

Tydzień wychowania

Tydzień wychowania