Akcja krwiodawstwa w ZST

Krwiodawstwo

W dniu 7 marca 2023 r. w naszej szkole została zorganizowana akcja krwiodawstwa pod patronatem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu. W akcji wzięło udział 56 uczniów, oddaliśmy łącznie 20 litrów krwi. Dziękujemy wszystkim za udział w akcji. Szczególne podziękowania dla pani Jolanty Witek oraz Małgorzaty Stankiewicz za koordynowanie akcji.

Krwiodawstwo

Krwiodawstwo

Krwiodawstwo

Krwiodawstwo