Finał X edycji Olimpiady Budowlanej

Olimpiada Wiedzy Budowlanej

W piątek 31 marca uczniowie Monika Pinior, Tymoteusz Małek oraz Karol Gęsty wzięli udział w finale X edycji Olimpiady Budowlanej organizowanej przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Celem olimpiady jest rozwijanie wśród młodzieży zainteresowania budownictwem oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności budowlanych.

Poziom olimpiady był bardzo wysoki i wyrównany- na 70 punktów pierwsze miejsce uzyskała osoba z liczbą 68 punktów, przy czym nasz Karol zdobył tych punktów aż 65. Dziękujemy naszej młodzieży za godne reprezentowanie naszej szkoły. Opiekunem uczniów jest pan Tomasz Wardenga.

Uczniowie na Olimpiadzie Wiedzy Budowlanej

Uczniowie na Olimpiadzie Wiedzy Budowlanej

Uczniowie na Olimpiadzie Wiedzy Budowlanej

Uczniowie na Olimpiadzie Wiedzy Budowlanej

Uczniowie na Olimpiadzie Wiedzy Budowlanej