Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości

Kolejni uczniowie naszej szkoły zakończyli staże u lokalnych pracodawców. Staże dla uczniów technikum realizowane w ramach projektu Innowacyjne Nauczanie Potrzebą Przyszłości pozwalają zdobyć uczniom bezcenną wiedzę i umiejętności, a dodatkowo otrzymują za nie wynagrodzenie finansowe, będące motywacją do pracy

Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości

Tytuł projektu: „Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości”
Numer umowy o dofinansowaniu: UDA-RPSL.11.02.02-24-07FA/17-00
Oś Priorytetowa: XI – Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Działanie:11.2 – Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenia zawodowe uczniów
Poddziałanie:11.2.2 – Wsparcie szkolnictwa zawodowego – PIT Subregionu Zachodniego
Opiekun IZ: Agnieszka Szczupak

W ramach projektu pt. :Innowacyjne Nauczanie Potrzebą Przyszłości” od października 2020 zrealizowano następujące działania:

Kurs obsługi kas fiskalnych – kurs ukończyło 10 uczniów

Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości

Kurs programowania i obsługi tokarki CNC – kurs ukończyło 12 uczniów

Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości

Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości

kurs obsługi wózków jezdniowych – 22 uczniów rozpoczęło z czego kurs ukończyło 20 uczniów

Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości

Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości

Kurs obsługi koparki – 12 uczniów rozpoczęło kurs w lutym. Planowany egzamin jest na 12 marca

Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości

Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości

8 uczniów ukończyło staże w lokalnych przedsiębiorstwach ( 5 w zawodzie technik informatyk, 2 w zawodzie technik energetyki odnawialnej i 1 w zawodzie technik budownictwa)

Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości

Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości

Od września do lutego kurs prawa jazdy kat B ukończyło 24 uczniów

Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości

Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości

Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości

13 uczniów ukończyło kurs drukowania 3D

Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości

Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości

Na bieżąco realizowane są zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości

Uczniowie technikum elektronicznego za stażu.

Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości

Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości

Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości