Kalendarz

KALENDARZ – ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Organizacja roku szkolnego:
Rok szkolny dzielimy na semestry

 • klasy promocyjne
  • I – 01.09.2022- 05.02.2023
  • II – 06.02.2023- 23.06.2023
 • klasy maturalne
  • I – 01.09.2022- 18.12.2022
  • II – 19.12.2022- 28.04.2023
 • 01.09.2022 – 22.06.2022 – zajęcia dydaktyczno-wychowawcze
 • 23.12.2022 – 31.12.2022 – zimowa przerwa świąteczna
 • 16.01.2023 – 29.01.2023 – ferie zimowe
 • 01.03.2023 – 03.03.2023 – rekolekcje wielkopostne
 • 06.04.2023 – 11.04.2023 – wiosenna przerwa świąteczna
 • 24.06.2023 – 31.08.2023 – ferie letnie
 • 28.04.2022 – koniec zajęć w klasach maturalnych
 • 23.06.2022 – zakończenie roku szkolnego klas promocyjnych

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 • 14.10.2021 (piątek) – dzień po DKEN
 • 31.10.2022 (poniedziałek) – dzień przed świętem „1 listopada”
 • 02.05.2023 (wtorek) – dzień między świętami „1Maja” i „3 Maja”
 • 09.06.2023 (piątek) – dzień po święcie „Boże Ciało”
 • dni matury ( 3 dni ):
  • matura z języka polskiego – 4.05.2023;
  • matura z języka angielskiego – 5.05.2023;
  • matura z matematyki – 8.05.2023;
 • dni egzaminu w zawodzie – część pisemna (2 dni) – 10.01.2023; 02.06.2023