Krwiodawstwo HDKPCK

Nasi uczniowie zaczęli oddawać krew po raz pierwszy w 1998r. zgłaszając tym samym swój udział w Turnieju zorganizowanym przez KO i ZO PCK w Katowicach. Nie były to jeszcze akcje organizowane w szkole, lecz uczniowie udawali się pod opieką Stanisławy Wieczorek do punktu krwiodawstwa przy ZOZ Nr 1 w Wodzisławiu Śl. W turnieju zajęli III miejsce.

W maju 2001 z inicjatywy PCK w Wodzisławiu Śl. zaczęto organizować akcje w szkole i tak powstał Szkolny Klub HDK PCK, którego opiekunem została Stanisława Wieczorek. Do współpracy w organizowaniu akcji dołączyły higienistki szkolne: pani Maria Kapek i Anna Chowaniec. Klub HDK PCK, co roku zgłaszał swój udział w Turnieju organizowanym przez Zarząd Rejonowy PCK w Wodzisławiu Śl. zdobywając miejsca:

  • Rok szkolny 2001/02 – III miejsce na szczeblu rejonowym
  • Rok szkolny 2002/03 – I miejsce na szczeblu rejonowym,  II miejsce w województwie śląskim
  • Rok szkolny 2003/04 – I miejsce na szczeblu rejonowym  ( na szczeblu wojewódzkim zaprzestano przyznawania
  • Rok szkolny 2004/05 – I miejsce na szczeblu rejonowym, III miejsce w ogólnopolskim turnieju „ Młoda krew ratuje życie”
  • Rok szkolny 2005/06 – I miejsce na szczeblu rejonowym, II miejsce w ogólnopolskim turnieju „ Młoda krew ratuje życie”
  • Rok szkolny 2006/07– I miejsce na szczeblu rejonowym, Ogólnopolskim turniej „Młoda krew ratuje życie” : I miejsce w kategorii – „% uczniów HDK w stosunku do ogólnej liczby pełnoletnich uczniów”, I miejsce w kategorii-„ ilość krwi oddanej w ramach Turnieju w przeliczeniu na jednego pełnoletniego ucznia”
  • Rok szkolny 2007/08– I miejsce na szczeblu rejonowym, Ogólnopolski turniej „Młoda krew ratuje życie”: I miejsce w kategorii-„ najwięcej oddanej krwi w czasie trwania Turnieju”, II miejsce w kategorii- „ilość krwi oddanej w ramach Turnieju w przeliczeniu na jednego pełnoletniego ucznia”, III miejsce w kategorii- „% uczniów HDK w stosunku do ogólnej liczby pełnoletnich uczniów.
  • Rok szkolny 2008/2009 –  I miejsce na szczeblu rejonowym, Ogólnopolski turniej „Młoda krew ratuje życie”: I miejsce w kategorii-„ najwięcej oddanej krwi w czasie trwania Turnieju”, III miejsce w kategorii- „ilość krwi oddanej w ramach Turnieju w przeliczeniu na jednego pełnoletniego ucznia”
  • Rok szkolny 2009/2010 – II miejsce w kategorii „wskaźnik aktywności” oraz III miejsce w kategorii „ największa ilość oddanej krwi” i „najlepsza promocja” w ramach Turnieju „Młoda krew ratuje życie”

Akcje oddawania krwi organizowane są, co dwa miesiące. W akcjach biorą udział również nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice i absolwenci. Wyróżniającym się krwiodawcom wręczono brązowe i srebrne odznaki  „ Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi”. W zeszłym roku szkolnym nauczyciele Maria Kopsztejn i Krystian Mirecki otrzymali srebrne oznaki „Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi”, a pani Stanisława Wieczorek otrzymała za swoją działalność na rzecz krwiodawstwa Złotą Odznakę „Zasłużony dla województwa śląskiego”.
W trakcie trwania akcji uczniowie, co roku oddają czekolady dla dzieci z Terapii Zajęciowej z okazji Dnia Dziecka, Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy oraz dla ludzi starszych i schorowanych w akcjach świątecznych organizowanych przez PCK w Wodzisławiu Śl. Do tej pory zorganizowano w szkole pięć pasowań na „Honorowych Dawców Krwi”. W pasowaniu brali udział uczniowie, którzy po raz pierwszy oddawali krew.

Opiekun Szkolnego Koła HDKPCK

Alina Wójcik