Leonardo Da Vinci

Współpraca międzynarodowa ZST współfinansowana przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki
Informacja o Międzynarodowym Funduszu Wyszehradzkim

Rządy krajów Grupy Wyszehradzkiej (Republika Czeska, Polska, Słowacja i Węgry), kierując się postanowieniami Deklaracji Wyszehradzkiej (podpisanej 14 maja 1999 roku w Bratysławie), na szczycie Premierów w Štiřínie 9 czerwca 2000 roku podjęły decyzję

o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego z siedzibą w Bratysławie.
 Celem Funduszu jest zacieśnianie współpracy pomiędzy krajami Grupy Wyszehradzkiej poprzez wspieranie wspólnych projektów z dziedziny kultury, nauki, edukacji i wymiany młodzieży oraz współpracy transgranicznej i promocji turystyki.
Organami kierowni czymi Funduszu są Konferencja Ministrów Spraw Zagranicznych i Rada Ambasadorów. Organem wykonawczym jest Dyrektor Wykonawczy i jego Zastępca, a organem administracyjnym – Sekretariat Funduszu. Poszczególne kraje Grupy wymieniają się co roku w przewodniczeniu Funduszem według porządku alfabetycznego ich anglojęzycznych nazw. Językiem urzędowym Funduszu jest angielski.

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki pracuje na podstawie budżetu, zatwierdzanego co roku przez Konferencję Ministrów Spraw Zagranicznych. W ramach budżetu finansowane są projekty oraz koszty administracyjne Sekretariatu. Fundusz dysponuje budżetem wpłacanym przez każdy kraj członkowski, z którego środki mogą być przyznane na finansowanie projektów projektów dziedzin: kultury, nauki i badań, edukacji, sportu i współpracy transgranicznej w wysokości nieprzekraczającej 50% projektu.

Naszą Grupę Wyszehradzką tworzą: Zespół Szkół Technicznych Wodzisław Śląski, Stredne Odborne Uciliste (Zdrużena Stredna Skola)Rużomberok, Integrovana Stredni Skola Karvina, Geza Fejedelem Szakkozepiskola Esztergom

Od marca 2001 roku zaprzyjaźnione szkoły: ZST, ISŚ Karvina i SOU Rużomberok przystąpiły do realizacji wspólnych projektów w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (International Visegrad Fund):

  1. „Poznaj swoich sąsiadów”
  2. „Jesteśmy dumni ze swoich narodowościowych korzeni, lecz uświadamiamy sobie, że jesteśmy częścią jednego wspólnego świata”
  3. „Gry i zabawy sportowej Licealiady“
    Od października 2005 realizujemy nowy program :
  4. „Powrót do korzeni, Wyszehrad wczoraj i dziś”, do którego realizacji włączyła się także szkoła węgierska Geza Fejedelem Szakkozepiskola Esztergom.

Wyniki dotychczasowych działań udowodniły, że projekty spotkały się z ogromnym zainteresowaniem zaprzyjaźnionych szkół. Szczególnie młodzież wykazała się dużym zrozumieniem, zaangażowaniem i dojrzałością. Poznanie swoich sąsiadów, swoich narodowościowych korzeni, uświadomienie sobie faktu, że tworzymy wspólny świat-to najważniejsze i najcenniejsze ich doświadczenia. Wszyscy przekonani są, że współpraca będzie nadal układała się pomyślnie, a na pewno przyczynią się do tego nowe pomysły realizacji projektów.