Lepiej zapobiegać, czyli dbamy o profilaktykę

Tydzień Profilaktyki

W dniach 13-17.02.2023 r. w Zespole Szkół Technicznych trwał Tydzień Profilaktyki. Głównymi celami organizacji tego tygodnia były popularyzacja idei działań profilaktycznych w różnych dziedzinach życia, uświadomienie uczniom szkodliwości używania substancji psychoaktywnych, podkreślenie ważności postaw abstynenckich, przeciwdziałanie niepożądanym zachowaniom, zwrócenie uwagi na zdrowie fizyczne i psychiczne, rozbudzenie empatii oraz udzielanie rad, jak nie dać się zmanipulować.

W ramach działań uczniowie uczestniczyli w spotkaniach z pracownikiem KPP w Wodzisławiu Śl., który poruszył temat handlu ludźmi i narkotyków. Ponadto, dzięki przedstawicielom OSP w Wodzisławiu Śl. uczniowie przypomnieli sobie zasady pierwszej pomocy w praktyce. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również gry edukacyjno-terapeutyczne prowadzone przez wykwalifikowanego terapeutę. Pedagog i psycholog szkolny prowadzili zajęcia na temat używek, budowania pozytywnej samooceny, radzenia sobie ze stresem oraz przekazali wiedzę dotyczącą tego, jak pomagać i    zapobiegać depresji. Nauczyciel informatyki przypomniał także uczniom o niebezpieczeństwach czyhających na nich w sieci. Ponadto wszyscy wychowawcy prowadzili zajęcia z zakresu profilaktyki niepożądanych zachowań.

Uczniowie na zajęciach Tydzień Profilaktyki

Uczniowie na zajęciach Tydzień Profilaktyki

Uczniowie na zajęciach Tydzień Profilaktyki

Uczniowie na zajęciach Tydzień Profilaktyki

Uczniowie na zajęciach Tydzień Profilaktyki

Uczniowie na zajęciach Tydzień Profilaktyki

Uczniowie na zajęciach Tydzień Profilaktyki

Uczniowie na zajęciach Tydzień Profilaktyki

Uczniowie na zajęciach Tydzień Profilaktyki

Uczniowie na zajęciach Tydzień Profilaktyki

Uczniowie na zajęciach Tydzień Profilaktyki

Uczniowie na zajęciach Tydzień Profilaktyki

Uczniowie na zajęciach Tydzień Profilaktyki

Uczniowie na zajęciach Tydzień Profilaktyki

Uczniowie na zajęciach Tydzień Profilaktyki

Uczniowie na zajęciach Tydzień Profilaktyki

Uczniowie na zajęciach Tydzień Profilaktyki

Uczniowie na zajęciach Tydzień Profilaktyki

Uczniowie na zajęciach Tydzień Profilaktyki

Uczniowie na zajęciach Tydzień Profilaktyki

Uczniowie na zajęciach Tydzień Profilaktyki

Uczniowie na zajęciach Tydzień Profilaktyki

Uczniowie na zajęciach Tydzień Profilaktyki

Uczniowie na zajęciach Tydzień Profilaktyki

Uczniowie na zajęciach Tydzień Profilaktyki

Uczniowie na zajęciach Tydzień Profilaktyki

Uczniowie na zajęciach Tydzień Profilaktyki