Nasi nauczyciele na podsumowaniu projektu IPN

Nasi nauczyciele na podsumowaniu projektu IPN

18 września br. w Przystanku Historia Centrum Edukacyjnym IPN im. Henryka Sławika w Katowicach odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów i zaświadczeń nauczycielom, którzy uczestniczyli w szkoleniu „Szlaki Nadziei – Armia gen. Andersa” w roku szkolnym 2022/23.

Certyfikaty wręczyli: dr Andrzej Sznajder, dyrektor Oddziału IPN w Katowicach oraz Urszula Bauer, Śląski Kurator Oświaty. W projekcie wzięło udział 42 nauczycieli przedmiotów humanistycznych z województwa śląskiego. W trakcie jego trwania zostały omówione kwestie dotyczące m.in. stosunków polsko-radzieckich do 1943 r., Zbrodni Katyńskiej, polskiego rządu na emigracji w latach 1939-1943 oraz powstania armii polskiej gen. Andersa w ZSRR. Projekt realizowany był przez Instytut Pamięci Narodowej we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.

Nauczyciele na podsumowaniu projektu IPN

Nauczyciele na podsumowaniu projektu IPN

Nauczyciele na podsumowaniu projektu IPN