Niezłomni bohaterowie na wystawie w naszej szkole

Niezłomni bohaterowie na wystawie w naszej szkole

W ramach Narodowego Dnia Pamięci ,,Żołnierzy Wyklętych” w naszej szkole zaprezentowano wystawę prezentującą biogramy najbardziej znanych żołnierzy antykomunistycznego zbrojnego podziemia, którzy w ramach różnych formacji wojskowych kontynuowali walkę z narzuconym z zewnątrz systemem totalitarnym u schyłku i po zakończeniu II wojny światowej.

Uczniowie mogli zapoznać się z życiorysami m.in. mjr. Zygmunta Szendzielarza ps. ,,Łupaszko”, por. Franciszka Jaskólskiego ps. ,,Zagończyk”, kpt. Henryka Flame ps. ,,Bartek”, mjr. Hieronima Dekutowicza ps. ,,Zapora”, Danuty Siedzikówny, ps. ,,Inka” i przede wszystkim patrona naszej szkoły- rtm. Witolda Pileckiego.

Niezłomni bohaterowie na wystawie w naszej szkole

Niezłomni bohaterowie na wystawie w naszej szkole