Ogólnopolski Tydzień Kariery w ZST

Ogólnopolski Tydzień Kariery to coroczna akcja Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej, która ma na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw, działań i kreatywności na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego.

Podobnie jak w poprzednich latach również i w tym roku nasza szkoła wzięła udział w tej akcji, proponując młodzieży szkół podstawowych warsztaty o tematyce związanej z naszą ofertą edukacyjną. Odwiedziła nas młodzież z 8 szkół podstawowych z terenu naszego powiatu. Uczniowie mogli poznać nowoczesne źródła energii, tajniki projektowania w budownictwie, ćwiczyć tworzenie modeli różnych budowli oraz zająć się grafiką komputerową w ciekawej warsztatowej formie. Mamy nadzieję, że przygotowane przez naszą szkołę zajęcia pomogą uczestnikom w podjęciu świadomej decyzji dotyczącej dalszego kształcenia.

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej

Ogólnopolski tydzień kariery

Ogólnopolski tydzień kariery

Ogólnopolski tydzień kariery

Ogólnopolski tydzień kariery

Ogólnopolski tydzień kariery

Ogólnopolski tydzień kariery

Ogólnopolski tydzień kariery

Ogólnopolski tydzień kariery

Ogólnopolski tydzień kariery

Ogólnopolski tydzień kariery

Ogólnopolski tydzień kariery

Ogólnopolski tydzień kariery

Ogólnopolski tydzień kariery

Ogólnopolski tydzień kariery

Ogólnopolski tydzień kariery

Ogólnopolski tydzień kariery

Ogólnopolski tydzień kariery

Ogólnopolski tydzień kariery

Ogólnopolski tydzień kariery

Ogólnopolski tydzień kariery

Ogólnopolski tydzień kariery

Ogólnopolski tydzień kariery

Ogólnopolski tydzień kariery