PO WER

Uczestnikami projektu będą uczniowie kształcący się w zawodzie technik informatyk, technik teleinformatyk oraz technik budownictwa. Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i językowych uczniów, wzrost stopnia mobilności wśród uczniów, wzrost poziomu rozwoju osobistego i zawodowego uczniów a tym samym zwiększenie konkurencyjności tych uczniów w trakcie poszukiwania pierwszej pracy.
Zasadniczym celem projektu jest motywowanie absolwentów do podejmowania działań na rzecz poprawy życia osób potrzebujących pomocy, w tym osób starszych.
W związku z tym, że znaczna część mieszkańców w naszym rejonie to osoby w starszym wieku, podjęto decyzję o udziale w projekcie, którego tytuł brzmi „Pomagamy seniorom. Budowlańcy i informatycy Zespołu Szkół Technicznych na zagranicznych stażach zawodowych”.
Celem projektu jest dostosowanie pomieszczenia w budynku Śląskiego Centrum Medycznego na cele gabinetu polisensorycznego służącego osobom starszym i borykającym się
z niepełnosprawnością. Uczniowie Technikum Budowlanego wykonają projekt realizacji
i wykończenia gabinetu oraz stosowne prace remontowo-budowlane a uczniowie technikum informatyki i teleinformatyki opracują aplikacje światło-dźwięk-obraz, które pozwolą na prowadzenie różnorodnych ćwiczeń z wykorzystaniem laptopa/komputera stacjonarnego, jak i smartfona / tabletu.
Program zostanie przygotowany w taki sposób, aby możliwie najnowocześniejszymi metodami informatyczno-elektronicznymi oraz z wykorzystaniem nowoczesnych technologii budowlanych dostosować gabinet do idei terapii polisensorycznej osób starszych i niepełnosprawnych.
Działania w kwestii budowy aplikacji będą przebiegały w następujący sposób: uczniowie, odbywając staże, w miarę zdobywania nowych doświadczeń zawodowych i na podstawie propozycji terapeutów przygotują podstawy i założenia pod aplikacje a następnie wdrażają swoje autorskie rozwiązania.
Celem organizacji stażu zawodowego jest:

 • poszerzenie umiejętności zawodowych uczniów poprzez zapoznanie się z nowymi rozwiązaniami informatycznymi i teleinformatycznymi w Irlandii,
 • poszerzenie umiejętności zawodowych uczniów poprzez zapoznanie się z nowymi technologiami budowlanymi w Niemczech
 • podniesienie kompetencji językowych zarówno na poziomie zawodowym jak i społecznym, prywatnym
 • zapoznanie z przepisami obowiązującymi na unijnym rynku pracy,
 • zapoznanie się z ideą oraz podstawowymi zasadami terapii polisensorycznej
 • zaznajomienie z procedurami dostosowywania pomieszczeń terapeutycznych ( gabinetu polisensorycznego )
 • zachęcanie do nauki języka angielskiego i niemieckiego
 • podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego i niemieckiego poprzez uczestnictwo w specjalistycznym kursie zawodowym języka angielskiego i niemieckiego,
 • zwiększenie motywacji do poszukiwania nowych rozwiązań zawodowych poprzez obserwację odmiennego i bardzo elastycznego irlandzkiego i niemieckiego rynku pracy oraz czynne uczestnictwo w tym rynku w trakcie stażu.
  Partnerami realizacji projektu będą Northwest Academy of English w Londonderry
  i Berufsförderungswerk e.V. des Bauindustrieverbandes Berlin-Brandenburg e.V.
  Staż realizowany będzie w terminach: dwa dwutygodniowe staże zawodowe dla dwóch grup uczniów (każda grupa składająca się z 17 uczniów oraz 2 opiekunów) w Niemczech oraz czterotygodniowy staż zawodowy dla jednej grupy uczniów (17 uczniów oraz 2 opiekunów) w terminach:
  17-30.10.2016r. (pierwsza grupa uczniów kształcących się w zawodzie technik budownictwa),
  17-30.04.2017r. (druga grupa uczniów kształcących się w zawodzie technik budownictwa)
  oraz 17.04.-14.05.2017r. (pierwsza grupa uczniów kształcących się zawodzie technik informatyk i teleinformatyk).
  Głównym rezultatem będzie przygotowanie gabinetu polisensorycznego w Śląskim Centrum Zdrowia dla osób starszych i niepełnosprawnych. Zdobyte doświadczenie pozwoli uczniom na dostosowanie pomieszczenia w zakresie warunków pod kątem architektonicznym, funkcjonalnym, estetycznym oraz wyposażenia w urządzenia elektroniczne do prowadzenia działań pobudzających odpowiednie ośrodki mózgu podczas zajęć terapeutycznych.
Wymiana uczniów

Zajęcia uczestników projektu POWER

Zajęcia uczestników projektu POWER

Zajęcia uczestników projektu POWER

Zajęcia uczestników projektu POWER

Zajęcia uczestników projektu POWER

Zajęcia uczestników projektu POWER

Zajęcia uczestników projektu POWER

Zajęcia uczestników projektu POWER

Zajęcia uczestników projektu POWER

Zajęcia uczestników projektu POWER

Zajęcia uczestników projektu POWER

Zajęcia uczestników projektu POWER

Zajęcia uczestników projektu POWER

Zajęcia uczestników projektu POWER

Zajęcia uczestników projektu POWER

Zajęcia uczestników projektu POWER

Zajęcia uczestników projektu POWER

Zajęcia uczestników projektu POWER