Projekt edukacyjny „BohaterON w twojej szkole”

Zespół Szkół Technicznych im. rtm. Witolda Pileckiego w Wodzisławiu Śląskim przystąpił do realizacji organizowanego przez Fundację Sensoria, Fundację Rosa i Fundację Pokolenia Kolumbów projektu ,,BohaterON w Twojej szkole”, mającego na celu upamiętnienie rocznicy wybuchu powstania warszawskiego. Celem projektu było poszerzenie wiedzy na temat przebiegu samego powstania ze szczególnym uwzględnieniem codziennego życia mieszkańców Warszawy.

W ramach akcji odbyły się zajęcia edukacyjne o tematyce historycznej. Przeprowadziliśmy je we wszystkich klasach naszej szkoły, wykorzystując materiały twórców projektu. Był to przede wszystkim film „Głód, brud i wesela – codzienność podczas powstania warszawskiego”. Uczniowie pracowali w grupach metodą dramy. Starali się wejść w role mieszkańców stolicy, którzy musieli mierzyć się z trudami życia w czasie powstania. Budziło to wiele emocji. Największym zaskoczeniem dla uczniów był fakt, że podczas powstania warszawskiego odbywały się śluby i wesela, a codzienność podczas powstania tak naprawdę składała się z wielu elementów życia znanych im z autopsji. Niektórzy byli zdziwieni, że walka powstańców nie trwała bez przerwy. W każdej klasie został również przeprowadzony wykład na temat przyczyn, przebiegu i skutków dramatycznego zrywu powstańczego z 1944r. Częścią akcji była również możliwość wysłania symbolicznych kartek z życzeniami dla żyjących Powstańców. Działania te pozwoliły młodzieży poznać genezę i przebieg powstania oraz dokonać jego oceny w kontekście militarnym i duchowym.
Uczestnicy projektu: uczniowie ZST
Nauczyciele realizujący projekt: Beata Rudnicka., Krzysztof Witosz, Grzegorz Kamiński

Dyplomy za udział w projekcie BohaterON w twojej szkole

Dyplomy za udział w projekcie BohaterON w twojej szkole

Dyplomy za udział w projekcie BohaterON w twojej szkole

Dyplomy za udział w projekcie BohaterON w twojej szkole