Przed świętami otwieramy serca także dla zwierząt

Zbiórka dla zwierząt ze schroniska

Społeczność ZST zebrała karmę, koce, akcesoria dla zwierząt znajdujących się pod opieką Wodzisławskiego Stowarzyszenia na Rzecz Zwierząt Koty, Psy i My. Akcję zorganizował Samorząd Uczniowski we współpracy z Biblioteką Szkolną. Zebraliśmy dary na kwotę ok. 2200 zł, przekazaliśmy też środki ze sprzedaży kalendarzy tematycznych- 475 zł.

28 listopada br. młodzież pod opieką wicedyrektora Andrzeja Sobika oraz p. Bożeny Polkowskiej przewiozła dary do Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śl., gdzie miało miejsce spotkanie z dziećmi tej placówki, wolontariuszami ze schroniska i samymi pieskami. Młodzież dowiedziała się, co zrobić, aby zostać wolontariuszem w przytulisku. Miło było usłyszeć słowa podziękowania za pomoc, które przekazujemy wszystkim zaangażowanym w akcję.

Zbiórka dla zwierząt w schronisku

Zbiórka dla zwierząt w schronisku

Zbiórka dla zwierząt w schronisku

Zbiórka dla zwierząt w schronisku

Zbiórka dla zwierząt w schronisku

Zbiórka dla zwierząt w schronisku

Zbiórka dla zwierząt w schronisku

Zbiórka dla zwierząt w schronisku

Zbiórka dla zwierząt w schronisku

Zbiórka dla zwierząt w schronisku