Stworzyli aplikację i wygrali!

Uczniowie na festiwalu Explorer

Bruno Dzięcielski i Kacper Wojak z klasy IV PN zajęli ex aequo pierwsze miejsce na szkolnym festiwalu Explory, który odbył się 30.11.2022 r. w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku. Uczniowie zaprezentowali interesującą aplikację mobilno – webową wspierającą użytkowników w planowaniu ciekawych podróży. Zajęcie pierwszego miejsca zagwarantowało uczniom zakwalifikowanie się do rejonowego etapu konkursu Explory.

Konkurs daje uczniom szansę na skonfrontowanie swoich pomysłów z przedstawicielami świata nauki oraz zdobycie doświadczenia w prezentowaniu autorskich projektów naukowo-badawczych. Składa się z 3 etapów: wyboru najciekawszych projektów w drodze internetowej lub werdyktem jury na szkolnym festiwalu Explory, następnie etapu regionalnego, po którym najlepsi mierzą się w ogólnopolskim finale.

Kacprowi i Brunonowi życzymy powodzenia na kolejnych etapach.

Festiwal informatyczny

Festiwal informatyczny

Festiwal informatyczny

Festiwal informatyczny

Festiwal informatyczny

Festiwal informatyczny

Festiwal informatyczny