Stypendia Prezesa Rady Ministrów rozdane!

Uczniowie odbierają Stypendium Rady Ministrów

25 listopada odbyło się oficjalne rozdanie Stypendiów Prezesa Rady Ministrów, które na szkolny 2022/2023 przyznano trzem uczniom naszej szkoły. Stypendium otrzymali: Monika Pinior (IV A – Technikum), Karol Gęsty (III A – Technikum) oraz Kacper Dębski (IV LN – Liceum Ogólnokształcące).

W uroczystości zorganizowanej w ZS3 w Rybniku wzięła udział Pani Kornelia Newy odpowiedzialna za powiatową oświatę, która osobiście pogratulowała Stypendystom. Stypendium przyznawane jest uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Serdecznie gratulujemy!

Stypendia prezesa rady ministrów

Stypendia prezesa rady ministrów

Stypendia prezesa rady ministrów

Stypendia prezesa rady ministrów