Tydzień Patrona w ZST

Tydzień Patrona w ZST

Od 27 maja do 7 czerwca br. w naszej szkole trwają obchody Dnia Patrona. Mają one przybliżyć naszym uczniom sylwetkę i działalność niezłomnego rtm. Witolda Pileckiego, Patrona szkoły. Tegoroczne obchody są związane również z przypadającą w tym roku 80 rocznicą wybuchu powstania warszawskiego, w którym uczestniczył także Witold Pilecki.

Uroczystości rozpoczęły się złożeniem kwiatów i zapaleniem znicza przy tablicy Patrona znajdującej się przed wejściem do budynku szkoły. Wartę honorową pełnili harcerze z ZHP i ZHR, zaś dyrekcja szkoły wraz z przedstawicielami samorządu szkolnego złożyła wiązankę kwiatów i zapalony znicz. Jednocześnie wszystkie klasy technikum i liceum otrzymały pakiet materiałów na lekcję wychowawczą dotyczącą osoby rtm. Witolda Pileckiego, okolicznościową naklejkę z Patronem oraz krzyżówkę, którą po rozwiązaniu uczniowie wrzucili do urny znajdującej się przed pokojem nauczycielskim. 7 czerwca br. przedstawiciele samorządu uczniowskiego wylosują 3 osoby, które za podanie prawidłowego rozwiązania krzyżówki otrzymają na zakończenie roku szkolnego nagrody książkowe. Ponadto, na parterze i pierwszym piętrze naszej szkoły została zaprezentowana wystawa plakatów przygotowanych przez uczniów z okazji 80 rocznicy wybuchu powstania warszawskiego oraz wystawa biograficzna prezentującą poszczególne etapy życia Witolda Pileckiego. Organizatorami Dnia Patrona byli nauczyciele historii oraz zaangażowani nauczyciele.

Tydzień Patrona w ZST

Tydzień Patrona w ZST

Tydzień Patrona w ZST

Tydzień Patrona w ZST

Tydzień Patrona w ZST

Tydzień Patrona w ZST

Tydzień Patrona w ZST

Tydzień Patrona w ZST

Tydzień Patrona w ZST