Tymoteusz Małek finalistą Olimpiady Wiedzy o Procesie Inwestycyjno-Budowlanym!!!

Tymoteusz Małek finalistą Olimpiady Wiedzy o Procesie Inwestycyjno-Budowlanym

12 marca w Technikum nr 1 im. M. Kopernika w Żorach odbył się etap okręgowy III Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Procesie Inwestycyjno-Budowlanym, w którym uczestniczyli nasi uczniowie: Oliwia Bańczyk, Karol Gęsty, Tymoteusz Małek, Hubert Smołka oraz Alan Wiktor. Z dumą informujemy, że Tymoteusz Małek wykazał się ogromną wiedzą i zajął drugie miejsce!!! Tym samym 23 kwietnia w Stalowej Woli weźmie udział w finale Olimpiady.

Jej celem jest popularyzowanie wiedzy o prawie budowlanym, jako jednym z najważniejszych regulacji prawnych z zakresu procesu inwestycyjnego. Jest to jedyna w kraju olimpiada o takiej tematyce, dedykowana uczniom szkół ponadpodstawowych o profilu budowlanym. Organizatorem Olimpiady jest Starosta Stalowowolski, zaś współorganizatorami następujące Politechniki: Częstochowska, Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Lubelska, Śląska, Świętokrzyska i Wrocławska. Dyrektorem organizacyjnym jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli.
Gratulacje dla wszystkich uczestników oraz nauczyciela przygotowującego- p. Tomasza Wardengi!!!

Tymoteusz Małek finalistą Olimpiady Wiedzy o Procesie Inwestycyjno-Budowlanym

Tymoteusz Małek finalistą Olimpiady Wiedzy o Procesie Inwestycyjno-Budowlanym

Tymoteusz Małek finalistą Olimpiady Wiedzy o Procesie Inwestycyjno-Budowlanym

Tymoteusz Małek finalistą Olimpiady Wiedzy o Procesie Inwestycyjno-Budowlanym

Tymoteusz Małek finalistą Olimpiady Wiedzy o Procesie Inwestycyjno-Budowlanym

Tymoteusz Małek finalistą Olimpiady Wiedzy o Procesie Inwestycyjno-Budowlanym

Tymoteusz Małek finalistą Olimpiady Wiedzy o Procesie Inwestycyjno-Budowlanym

Tymoteusz Małek finalistą Olimpiady Wiedzy o Procesie Inwestycyjno-Budowlanym

Tymoteusz Małek finalistą Olimpiady Wiedzy o Procesie Inwestycyjno-Budowlanym

Tymoteusz Małek finalistą Olimpiady Wiedzy o Procesie Inwestycyjno-Budowlanym