12 lat razem

Projekt „12 lat razem” jest kontynuacją współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl. a Stredni Skola Techniky a sluzeb w Karvinie. Obie szkoły współdziałają ze sobą już od wielu lat w ramach integracji w środowiskach lokalnych. Dwunastoletnia współpraca, doświadczenie w pracy z młodzieżą oraz wypromowanie Unii Europejskiej jako inicjatora wszystkich działań, przemawia za dalszym realizowaniem wspólnie założonych celów. Wspólnie przygotowany projekt „12 lat razem” został zaplanowany przez obie szkoły, które będą uczestniczyły w jego realizacji na terenie Polski i Czech.
W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

Działania partnera:

 • Spotkanie mające na celu omówienie szczegółowego harmonogramu. 12 stycznia 2012 w Střední škola techniky a služeb w Karvinie odbyło się spotkanie przedstawicieli partnerskich szkół, podczas którego został omówiony harmonogram przewidzianych działań. Osoby biorące udział w spotkaniu szczegółowo omówiły harmonogram zaplanowanych spotkań ustalając wszelkie szczegóły dotyczące działań. Spotkanie rady pedagogicznej
 • 24 lutego 2012 w Karvinie odbyło się spotkanie rady pedagogicznej partnerskich szkół. Podczas spotkania została przedstawiona prezentacja multimedialna dotycząca ochrony środowiska, a dalsza część działania poświęcona była dyskusji dotyczącej poruszonego tematu. Zawody sportowe o „Puchar Dyrektora Szkoły”
 • Kolejne działanie partnera odbyło się 07 marca 2012 w Střední škola techniky a služeb w Karvinie i poświęcone było zawodom sportowym. O Puchar Dyrektora Szkoły walczyli uczniowie partnerskich szkół biorąc udział w różnych dyscyplinach sportowych. Przygotowanie programu artystycznego „Łączy nas gwara śląska”
 • 27 marca 2012 uczniowie i nauczyciele partnerskich szkół wzięli udział w przygotowaniach programu artystycznego „Łączy nas gwara śląska”. Działanie miało miejsce w Střední škola techniky a služeb w Karvinie. Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkol Technicznych wraz z przedstawicielami partnerskiej szkoły wspólnie przeanalizowali przygotowane wcześniej materiały i rozpoczęli próby do przedstawienia artystycznego.
 • Widowisko artystyczne „Łączy nas gwara śląska”. 23 kwietnia 2012 w Střední škola techniky a služeb w Karvinie odbyło się przedstawienie artystyczne przygotowane wspólnie przez przedstawicieli partnerskich szkół. Widowisko przedstawiało skecze i piosenki w gwarze regionu. Ciężka praca aktorów została nagrodzona gromkimi brawami.
 • Wycieczka krajoznawcza – Mosty u Jablunkova. 30 maja 2012 odbyła się wycieczka krajoznawcza do miejscowości Mosty koło Jabłonkowa. Po wspólnym śniadaniu uczniowie i nauczyciele partnerskich szkół udali się autokarem do Ośrodka Narciarskiego (Ski areál Mosty u Jablunkova) gdzie pod okiem opiekunów korzystali z atrakcji ośrodka, m.in. toru saneczkowego.

  Działania ZST

  • Działanie 1. Wspólny dzień na stoku – instruktaż narciarski i snowboardowy – Istebna Zagroń. Działanie 1 odbyło się 29 lutego 2012, wzięło w nim udział 90 osób: 45 osób z Polski i 45 osób z Czech. W ramach zorganizowanego wyjazdu do Istebnej uczestnicy doskonalili techniki jazdy na nartach i snowboardzie pod okiem instruktorów. Celem wyjazdu w góry, poza wspólną nauką jazdy na nartach i snowboardzie, było upowszechnienie aktywnego wypoczynku zimowego wśród uczniów partnerskich szkół. Działanie rozpoczęło sie wspólnym śniadaniem w restauracji na terenie ośrodka wypoczynkowego Istebna-Zagron, po którym uczestnicy działania rozpoczęli wspólną jazdę na stoku. Uczniowie wraz z opiekunami i instruktorami po zakończonym instruktażu udali sie do domu wypoczynkowego „U Zawadów“ na wspólny obiad. Wszyscy uczestnicy wyjazdu aktywnie brali udział w zorganizowanych zajęciach dobrze się przy tym bawiąc i nawiązując nowe znajomości.
  • Działanie 2. Prezentacja programu artystycznego „Łączy nas gwara śląska”. Działanie 2 miało miejsce w Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl. 18 kwietnia 2012. Wzięło w nim udział 45 osób z Polski i 45 osób z Czech. Działanie rozpoczęło się wspólnym śniadaniem uczestników, podczas którego uczniowie i nauczyciele partnerskich szkół mogli porozmawiać i wymienić się spostrzeżeniami dotyczącymi przygotowanego programu artystycznego. Po śniadaniu uczestnicy projektu zaprezentowali społeczności szkolnej wspólnie przygotowane widowisko artystyczne pt. „Łączy nas gwara śląska” przedstawiające teksty, skecze i piosenki w gwarze regionu. Aktorzy włożyli dużo serca w odgrywane przez siebie postacie a w ich grze widać było wykonaną przez nich pracę, wiele prób i długich przygotowań żeby wszystko się udało. Publiczność doceniła ich ciężką pracę nagradzając przedstawienie gromkimi brawami. Po zakończonym widowisku uczestnicy działania udali się na wspólny obiad podczas którego mogli się wymienić wrażeniami z przedstawienia.
  • Działanie 3. Rajd rowerowy. 24 maja 2012 odbyło się działanie turystyczne, którego głównym celem było upowszechnienie walorów turystycznych obszarów przygranicznych. W działaniu wzięło udział 60 osób, w tym 30 osób z Polski i 30 osób z Czech. Rajd rowerowy odbył sie na trasie Wodzisław Sl. – Gołkowice – Łaziska – Krostoszowice – Wodzisław Śl. Uczniowie wraz z nauczycielami wyjechali rowerami ze swoich macierzystych szkół i spotkali się na granicy w Golkowicach, gdzie otrzymali koszulki okolicznościowe oraz śniadanie. Po wspólnym posiłku uczestnicy wyruszyli w trasę zwiedzając po drodze kościół drewniany pw. Wszystkich Świętych w Łaziskach i poznając ścieżki rowerowe po polskiej stronie granicy. Uczestnicy mieli okazje zobaczyć miejsca ciekawe pod względem przyrodniczym i krajobrazowym. Po zakończonym rajdzie uczestnicy spożyli wspólnie obiad a następnie wyruszyli rowerami do swoich szkół. Wszyscy uczestnicy działania dobrze się bawili, a serdeczna atmosfera stworzona przez organizatorów spowodowała, że rajd można zaliczyć do bardzo udanych.
  • Działanie 4. Spotkanie Rad Pedagogicznych. Spotkanie rad pedagogicznych obu współpracujących szkól odbyło się 21 września 2012 w Zespole Szkol Technicznych w Wodzisławiu Śl. W spotkaniu wzięło odział 100 osób, w tym 55 osób z Polski i 45 osób z Czech. W ramach spotkania w sali konferencyjnej odbyła się konferencja poświęcona problematyce ochrony środowiska i działań podejmowanych w szkole w celu wdrażania uczniów do działań na rzecz ochrony środowiska. Po konferencji uczestnicy mieli okazje porozmawiać na temat ochrony środowiska i odbytej konferencji podczas obiadu, który odbył się w Domu Przyjęć Contra.
  • Dziaranie 5. Spotkanie podsumowujące zrealizowany projekt. 4 października 2012 w Zespole Szkol Technicznych w Wodzisławiu Śl. odbyło sie spotkanie podsumowujące zrealizowany projekt. W spotkaniu wzięło udział 6 osób z Polski i 4 osoby z Czech. Podczas spotkania omówiono i podsumowano zrealizowany projekt i podjęto dyskusję związania z dalszą współpracą szkół.