Opłaty za egzamin maturalny

Informacje o opłatach za egzamin maturalny są dostępne na stronie
https://oke.jaworzno.pl