Terminy egzaminów zawodowych

ZawódKlasaKwalifikacjeEgzamin pisemnyEgzamin praktyczny
Technik budownictwaIII aBUD.12
Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
02 czerwca 2023r.05-09 czerwca
2023r.
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnejIII eELE.10
Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
02 czerwca 2023r.01 czerwca 2023r.
Technik informatykIII eINF.02
Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
02 czerwca 2023r.15 czerwca
2023r.
Technik programistaIII PINF.03
Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
02 czerwca 2023r.12 czerwca 2023r.
Technik informatykIII TINF.02
Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
02 czerwca 2023r.15-16 czerwca 2023r.
Terminy egzaminów zawodowych