Wykaz lektur

Wykaz lektur obowiązujących do matury

Poziom podstawowy

 1. LITERATURA POLSKA:
  • Bogurodzica w kontekście poezji średniowiecznej
  • Jan Kochanowski – Fraszki, pieśni i treny (wybór)
  • Jan Andrzej Morsztyn – wybór wierszy
  • Daniel Naborowski – wybór wierszy
  • Wacław Potocki – wybór wierszy
  • Ignacy Krasicki – bajki, satyry (wybór), Hymn do miłości ojczyzny
  • Adam Mickiewicz – Romantyczność
  • Adam Mickiewicz – Pan Tadeusz
  • Adam Mickiewicz – Dziady cz. III
  • Juliusz Słowacki – Kordian: akt I, akt II, akt III sc. 5 i 6
  • Zygmunt Krasiński – Nie – Boska komedia : cz. I , cz. III (scena w obozie rewolucji), cz. IV (scena w obozie arystokracji i scena finałowa)
  • Adam Mickiewicz – wybór wierszy
  • Juliusz Słowacki – wybór wierszy
  • Cyprian Kamil Norwid – wybór wierszy
  • Bolesław Prus – Lalka
  • Eliza Orzeszkowa – Nad Niemnem – frag. z tomu III
  • Eliza Orzeszkowa – Gloria victis
  • Maria Konopnicka – Mendel Gdański
  • Bolesław Prus – Kamizelka
  • Henryk Sienkiewicz – Potop
  • Kazimierz Przerwa – Tetmajer – wybór wierszy
  • Jan Kasprowicz – wybór wierszy
  • Leopold Staff – wybór wierszy z różnych epok
  • Stanisław Wyspiański – Wesele
  • Władysław, Stanisław Reymont – Chłopi t. I
  • Stefan Żeromski – Ludzie bezdomni
  • Stefan Żeromski – Przedwiośnie
  • Witold Gombrowicz – Ferdydurke – rozdz. II, III, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV
  • Zofia Nałkowska – Granica
  • Tadeusz Borowski – Pożegnanie z Marią (Pożegnanie z Marią, U nas w Auschwitzu… , Proszę Państwa do gazu, Bitwa pod Grunwaldem)
  • Gustaw Herling – Grudziński – Inny Świat
  • Bolesław Leśmian – wybór wierszy
  • Julian Tuwim – wybór wierszy
  • Maria Pawlikowska – Jasnorzewska – wybór wierszy
  • Czesław Miłosz – wybór wierszy
  • Krzysztof Kamil Baczyński – wybór wierszy
  • Tadeusz Różewicz – wybór wierszy
  • Zbigniew Herbert – wybór wierszy
  • Miron Białoszewski – wybór wierszy
  • Wisława Szymborska – wybór wierszy
  • Stanisław Barańczak – wybór wierszy
  • Jan Twardowski – wybór wierszy
  • Sławomir Mrożek – Tango
  • Hanna Krall – Zdążyć przed Panem Bogiem

   UWAGA! wymagana jest także znajomość kontekstów biblijnych, antycznych i innych

 2. LITERATURA POWSZECHNA:
  • Sofokles Król Edyp
  • William Szekspir Makbet
  • Molier Świętoszek
  • Jan Wolfgang Goethe Cierpienia młodego Wertera
  • Fiodor Dostojewski Zbrodnia i kara
  • Joseph Conrad Jądro ciemności
  • Albert Camus Dżuma

Poziom rozszerzony jak na poziomie podstawowym, a ponadto:

 1. LITERATURA POLSKA
  • Jan Kochanowski Treny
  • Juliusz Słowacki Kordian
  • Witold Gombrowicz Trans-Atlantyk
  • Maria Kuncewiczowa Cudzoziemka
  • Stanisław Ignacy Witkiewicz Szewcy
 2. LITERATURA POWSZECHNA
  • Dante Boska Komedia – fragmenty Piekła
  • Jan Wolfgang Goethe Faust cz. I
  • Fraz Kafka Proces
  • Michail Bułhakow Mistrz i Małgorzata