Najlepsi absolwenci

Absolwent 2021/2022
Dawid Niemiec

Piotr Kowol

Absolwent Technikum Nr 3 im.rtm.W.Pileckiego w roku szkolnym 2021/2022, w zawodzie technik informatyk

OSIĄGNIĘCIA
Średnia ocen – 5,30

2021/2022

 • II miejsce w Międzynarodowym Konkursie MEWy 2021 organizowanym przez Akademię Morską w Szczecinie
 • Długoterminowy wolontariat zagraniczny z ramienia Europejskiego Korpusu Solidarności

2020/2021

 • I miejsce w projekcie: Pomysł na projekt w Hackaton Ericsson: Digital City Life. Projekt nagrodzony przez zespół Ericsson Employer Branding Polska, światowego lidera technologii 5G.
 • V miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Weltsprachen ABITUR
 • III miejsce w Powiatowym Konkursie Kreatywnego Pisania w Języku Angielskim na najlepsze opowiadanie pod tytułem ” „48 hours in New York”

2019/2020

 • II miejsce w VIII edycji Powiatowego Konkursu Kreatywnego Pisania w Języku Angielskim na najlepsze opowiadanie pod tytułem „Lost in Paradise”

 

Absolwent 2020/2021
Piotr Kowol

Piotr Kowol

Absolwent Technikum Nr 3 im.rtm.W.Pileckiego w roku szkolnym 2020/2021, w zawodzie technik elektronik

OSIĄGNIĘCIA
Średnia ocen – 5,47

 • 2020/2021
 • Finalista XLIV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej w grupie: elektronicznej – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie – (6 miejsce) 
 • Udział w zawodach rejonowych Olimpiady Wiedzy Technicznej w grupie elektroniczno-elektrycznej,  Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra” w grupie elektronicznej
   
 • 2019/2020
 • finalista XLIII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej w grupie elektrycznej – AGH Kraków
 • XIII miejsce w XXII edycji Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra” w grupie elektronicznej
 • finalista XLVI Olimpiady Wiedzy Technicznej w grupie elektryczno-elektroniczna w Bielsku Białej 
 • Stypendysta Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2020/2021 
 • Stypendysta Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia w roku szkolnym 2019/2020
 • III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie o Nagrodę i Dyplom Prezesa SIMP dla absolwentów średnich szkół technicznych „Technik Absolwent 2021”
   

 
Absolwent 2019/2020
Danuta Komenda

Danuta Komenda


Absolwentka Technikum Nr 3 im.rtm.W.Pileckiego w roku szkolnym 2019/2020
w zawodzie technik elektronik


OSIĄGNIĘCIA
Średnia ocen – średnia 5,38

 • I miejsce w XII Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej (2017/2018)


Stypendystka:

 • Stypendium Prezesa Rady Ministrów 2019/2020;


 

Absolwent 2018/2019
Agnieszka Salamon

Agnieszka Salamon


Absolwentka Technikum Nr 3 im.rtm.W.Pileckiego w roku szkolnym 2018/2019
w zawodzie technik budownictwa

OSIĄGNIĘCIA

Średnia ocen – 5.25
 

 • VII miejsce w XXXI i III miejsce w XXXII Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowanych I miejsce w konkursie „Technik Absolwent” w branży budowlanej w roku 2019
 • III miejsce w V i I miejsce w VI edycji Olimpiady Budowlanej organizowanej przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu
 • II miejsce w drużynie w XVIII Rajdzie Turystyczno-Historycznym oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach; w 2019 – „PARTYZANCKIM SZLAKIEM”, w 2018 – SZLAKIEM „ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH” im. Edwarda Biesoka,


Stypendystka:

 • Stypendium Prezesa Rady Ministrów 2018/2019;
 • Stypendium Ministra Edukacji Narodowej – 2017/2018; 2018/2019;
 • Stypendium Województwa Śląskiego – 2018/2019

 

Absolwent 2017/2018
Paweł Górecki

Paweł Górecki


Absolwent Technikum Nr 3 im.rtm.W.Pileckiego w roku szkolnym 2017/2018,
w zawodzie technik elektronik                                       OSIĄGNIĘCIA

 • Średnia ocen – 5,43

 

 • 2017/2018
 • 4 miejsce (tytuł laureata) XXXI  edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w Zielonej Górze,
 • 5 miejsce – (tytuł laureata) XLIV Olimpiady Wiedzy Technicznej w Gdańsku;Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych – grupa  mechaniczno-budowlana; 
 • III miejsce w drużynie w XV Rajdzie Turystyczno-Historycznym oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach SZLAKIEM ŻOŁNIERZY WRZEŚNIA 1939R. – Hala Miziowa – 20-22 września 2017,

 

 • 2016/2017
 • 1 miejsce (tytuł laureata) XXX  edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w Białymstoku,
 • Finalista IV edycji Olimpiady Budowlanej organizowanej przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu w roku 2016/2017
 • II miejsce w XIV Rajdzie turystyczno-historycznym oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach NA TROPIE „BARTKA” – Barania Góra – 24-26 maj 2017,
   
   
 • Stypendysta Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2017/2018
 • Stypendysta Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia w roku szkolnym 2017/2018; 2018/2019
 • Stypendysta Województwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia w nauce – 2017/2018
 • I miejsce w specjalności technik budownictwa w Regionalnym konkursie „Technik Absolwent 2018” w branży budowlanej

Absolwent 2016/2017

Paweł Długosz

Paweł Długosz

Absolwent Technikum Nr 3 im.rtm.W.Pileckiego w roku szkolnym 2016/2017,
w zawodzie technik elektronik

OSIĄGNIĘCIA

 • Średnia ocen – 5,35
 • 2016/2017
 • I miejsce (tytuł laureata) w XLIII Olimpiadzie Wiedzy Technicznej we Wrocławiu w grupie elektryczno-elektronicznej
 • I miejsce (tytuł laureata) w XIX Olimpiadzie Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra” w grupie elektronicznej w Lublinie
 • IV miejsce (tytuł laureata) w XL Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej w Krakowie w grupie tematycznej elektronika
   
 • 2015/2016
 •  I miejsce (tytuł laureata) w XLII Olimpiadzie Wiedzy Technicznej we Wrocławiu w grupie elektryczno-elektroniczna w Łodzi
 •  I miejsce (tytuł laureata) w XVIII Olimpiadzie Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra” w grupie elektronicznej w Bydgoszczy
 • II miejsce (tytuł laureata) w XXXIX Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej w Radomiu w grupie tematycznej elektronika
 • Stypendysta Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2016/2017
 • Stypendysta Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia w roku szkolnym 2015/2016; 2016/2017
 • I miejsce w specjalności technik elektronik w Regionalnym konkursie „Technik Absolwent 2017” w branży elektryczno-elektronicznej
 • I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie o Nagrodę i Dyplom Prezesa SIMP dla absolwentów średnich szkół technicznych „Technik Absolwent 2017”
 

 

Absolwenci 2015/2016

Angelika Rutkowska

Agnieszka Rutkowska

 

Absolwentka Technikum Nr 3 im.rtm.W.Pileckiego w roku szkolnym 2015/2016, w zawodzie technik budownictwa.

OSIĄGNIĘCIA

 • Średnia ocen – 5,61
 • 2014/2015 – laureatka XXVIII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w Warszawie
 • 2014\2015 – Stypendystka Prezesa Rady Ministrów – najlepszy uczeń technikum

 

Absolwenci 2014/2015

Daniel Mazurek

Daniel Mazurek

Absolwent Technikum Nr 3 im.rtm.W.Pileckiego w roku szkolnym 2014/2015, w zawodzie technik budownictwa.
 

OSIĄGNIĘCIA

 • Średnia ocen – 5,57
 • 2014/2015 – II miejsce – Laureat XXVIII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w Warszawie na szczeblu centralnym;
 •  2014/2015 – I miejsce – Laureat XLI edycji Olimpiady Wiedzy Technicznej w Chełmie na szczeblu centralnym;
 • 2013/2014 – I miejsce – Laureat XXVII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w Lublinie na szczeblu centralnym;
 • Stypendysta Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia w roku szkolnym 2014/2015;
 • Zdobył tytuł „Technika Absolwenta 2015” w konkursie organizowanym przez Beskidzką Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT w Bielsku-Białej;


Absolwenci 2013/2014


Paweł Pieczka

Paweł Pieczka


Absolwent Technikum Nr 3 w roku szkolnym 2013/2014 w zawodzie technik budownictwa


OSIĄGNIĘCIA

 • Średnia ocen – 5,57
 • 2012/2013 – 4 miejsce w XXVI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w Nowym Sączu
 • 2013/2014 – 7 miejsce w XXVII edycji Olimpiady Wiedzy i  Umiejętności Budowlanych w Lublinie 

 

Absolwenci 2012/2013

Adam Barteczko

 Absolwent Technikum Nr 3 w roku szkolnym 2012/2013 w zawodzie technik budownictwa

OSIĄGNIĘCIA

 • Średnia ocen – 5,57
 • 2011/2012 – 1 miejsce w XXV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w Bytomiu
 • 2012/2013 – 1 miejsce w XXV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w Nowym Sączu
 • Stypendysta Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2012/2013
 • Stypendysta Ministra Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2012/2013

 

Ewelina Langrzyk

AbsolwentkaTechnikum Nr 3 w roku szkolnym 2012/2013 w zawodzie technik budownictwa

OSIĄGNIĘCIA

 • Średnia ocen – 5,57
 • 2011/2012 – laureatka w XXV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w Bytomiu
 • 2012/2013 – 2 miejsce w XXV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w Nowym Sączu

 

 

Absolwenci 2011/2012

Dawid Jarząbek

Dawid Jarząbek

Absolwent Technikum Nr 3 w roku szkolnym 2011/2012 w zawodzie technik budownictwa

OSIĄGNIĘCIA

 • Średnia ocen – 5,23
 • 2011/2012 – 2 miejsce w XXV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w Bytomiu
 • 2011/2012 – finalista XXXVIII edycji Olimpiady Wiedzy Technicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

Krystian Zygmunt

KRYSTIAN ZYGMUNT

Absolwent Technikum Nr 3 w roku szkolnym 2011/2012 w zawodzie technik budownictwa

OSIĄGNIĘCIA

 • Średnia ocen – 5,76
 • 2011/2012 – 7 miejsce w XXV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w Bytomiu
 • 2011/2012 – 4 miejsce w XXXVIII edycji Olimpiady Wiedzy Technicznej w OstrOstrowcu Świętokrzyskim

 

Absolwenci 2010/2011

WOJCIECH WYSOCKI

Wojciech Wysocki
Absolwent Technikum Nr 3 w roku szkolnym 2010/2011 w zawodzie technik elektronik

OSIĄGNIĘCIA

 • Średnia ocen – 5,75
 • 2010/2011 – finalista 37 edycji Olimpiady Wiedzy Technicznej w Siedlcach
 • 2010/2011 – finalista XIII edycji Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra” w Bydgoszczy

 

PAWEŁ DUDA

Paweł Duda


Absolwent Technikum Nr 3 w roku szkolnym 2010/2011 w zawodzie technik elektronik

OSIĄGNIĘCIA

 • Średnia ocen – 5,71
 • 2010/2011 – VII miejsce w 37 edycji Olimpiady Wiedzy Technicznej w Siedlcach
 • 2010/2011 – II miejsce w XIII edycji Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra” w Bydgoszczy

 

KRZYSZTOF DŁUGOSZ

Krzysztof Długosz


Absolwent Technikum Nr 3 w roku szkolnym 2010/2011 w zawodzie technik elektronik

OSIĄGNIĘCIA

 • Średnia ocen – 5,68
 • 2010/2011 – I miejsce w 37 edycji Olimpiady Wiedzy Technicznej w Siedlcach
 • 2010/2011 – III miejsce w XIII edycji Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra” w Bydgoszczy

 

DARIUSZ SKORZYSKO

Dariusz Skorzysko


Absolwent Technikum Nr 3 w roku szkolnym 2010/2011 w zawodzie technik budownictwa

OSIĄGNIĘCIA

 • Średnia ocen – 5,14
 • 2010/2011 – finalista XXIV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w Augustowie

 

KAMIL MIKA


Absolwent Technikum Nr 3 w roku szkolnym 2010/2011 w zawodzie technik budownictwa

OSIĄGNIĘCIA

 • Średnia ocen – 5,07
 • 2010/2011 – finalista XXIV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w Augustowie

 

Absolwenci 2009/2010

 

MARCIN PYPEĆ

Marcin Pypeć

Absolwent Technikum Nr 3 w roku szkolnym 2009/2010 w zawodzie technik budownictwa

OSIĄGNIĘCIA

 • Średnia ocen :5,75
 • X miejsce na  XXI OOWiUB w Wieluniu w roku szkolnym 2007/2008
 • I miejsce na  XXII OOWiUB w Wodzisławiu Śl. w roku szkolnym 2008/2009
 • I miejsce na  XXIII OOWiUB w Ostrołęce w roku szkolnym 2009/2010
 • Stypendysta Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2009/2010
 • Stypendysta Ministra Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2008/2009
 • Stypendium Województwa Śląskiego za wyniki w nauce

 

MARIOLA GRELA

Mariola Grela

Absolwentka III Liceum Profilowanego o profilu socjalnym w roku szkolnym 2009/2010

OSIĄGNIĘCIA

 • Średnia ocen: 5,16
 • Stypendystka Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2009/2010
 • Stypendystka Ministra Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2008/2009

 

EDYTA LAZAR

Edyta Lazar

Absolwentka Technikum Nr 3 w roku szkolnym 2009/2010 w zawodzie technik budownictwa

OSIĄGNIĘCIA

 • Średnia ocen : 5,46
 • V miejsce na  XXI OOWiUB w Wodzisławiu Śl. w roku szkolnym 2008/2009
 • II miejsce na  XXI OOWiUB w …… w roku szkolnym 2009/2010
 • Stypendysta Ministra Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2008/2009
 • Stypendium Województwa Śląskiego za wyniki w nauce

 

MAGDA SKLAREK

Magda Sklarek

Absolwentka Technikum Nr 3 w roku szkolnym 2009/2010 w zawodzie technik budownictwa

OSIĄGNIĘCIA

 • Średnia ocen :5,07

 

 

Absolwenci 2008/2009


BARTŁOMIEJ HOŁYŃSKI
Bartłomiej Hołyński 

Absolwent Technikum Nr 3 w roku szkolnym 2008/2009 w zawodzie technik budownictwa

OSIĄGNIĘCIA


● Średnia ocen – 5,33
● 2007/2008 – II miejsce w XXI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w Wieluniu
● 2008/2009 – II miejsce w XXII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w Wodzisławiu Śląskim
● Stypendysta Ministra Edukacji Narodowej w roku 2008/2009BARTOSZ DORSZEWSKI
Bartosz Dorszewski

Absolwent Technikum Nr 3 w roku szkolnym 2008/2009 w zawodzie technik elektronik


OSIĄGNIĘCIA

● Średnia ocen – 5,07
● 2008/2009 – II miejsce w XI edycji Olimpiady Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra” we Wrocławiu
● 2008/2009 – półfinalista Olimpiady Wiedzy Technicznej

 DAWID KARLICZEK
Dawid Karliczek

Absolwent Technikum Nr 3 w roku szkolnym 2008/2009 w zawodzie technik budownictwa


OSIĄGNIĘCIA

● Średnia ocen – 5,32
● 2007/2008 – III miejsce w XXI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w Wieluniu
● 2008/2009 – III miejsce w XXII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w Wodzisławiu Śląskim
● Stypendysta Ministra Edukacji Narodowej w roku 2008/2009

 


MARCIN SKOP
Marcin Skop
 
Absolwent Technikum Nr 3 w roku szkolnym 2008/2009 w zawodzie technik informatyk


OSIĄGNIĘCIA

● Średnia ocen – 5,17
● Reprezentował szkołę w konkursach języka angielskiegoAGNIESZKA SWOBODA
Agnieszka Swoboda

Absolwentka Technikum Nr 3 w roku szkolnym 2008/2009 w zawodzie technik budownictwa


OSIĄGNIĘCIA

● Średnia ocen – 5,17
● Udział w „Konkursie o Indeks” w Narodowym Konkursie Języków Obcych w Jastrzębiu Zdrój

 


KRZYSZTOF ZAMARSKI
Krzysztof Zamarski

Absolwent Technikum Nr 3 w roku szkolnym 2008/2009 w zawodzie technik elektronik


OSIĄGNIĘCIA

● Średnia ocen – 5,18
● 2008/2009 – półfinalista Olimpiady Wiedzy Technicznej oraz Olimpiady Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra”

 

 

 

Absolwenci 2007/2008

 

Julianna Chyłek
Julianna Chyłek


Absolwentka III Liceum Ogólnokształcącego o profilu sportowym w roku szkolnym 2007/2008


OSIĄGNIĘCIA:

 •      Średnia ocen – 5,27
 •      2005/2006 – II miejsce na Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia „Eskulapiada
 •     Stypendystka Prezesa Rady Ministrów w latach 2006/2007  i 2007/2008


Ewa Szewczyk
Ewa Szewczyk


Absolwentka III Liceum Profilowanego o profilu socjalnym w roku szkolnym 2007/2008OSIĄGNIĘCIA:

 •      Średnia ocen – 5,21
 •      Stypendystka Prezesa Rady Ministrów w latach 2007/2008


Dorota Czech

Dorota Czech

Absolwentka III Liceum Profilowanego o profilu socjalnym w roku szkolnym 2007/2008OSIĄGNIĘCIA:

 •      Średnia ocen – 5,29

   

Patrycja Galewska
Patrycja Galewska

Absolwentka Technikum Nr 3 w roku szkolnym 2007/2008 w zawodzie technik budownictwa

OSIĄGNIĘCIA

 •      Średnia ocen – 5,5
 •      2007/2008 –  IV miejsce w XXI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w Wieluniu

Tomasz Wróblewski
Tomasz Wróblewski
Absolwent Technikum Nr 3 w roku szkolnym 2007/2008 w zawodzie technik budownictwa

OSIĄGNIĘCIA:

 •      Średnia ocen – 5,72
 •      2007/2008 – I miejsce w XXI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w Wieluniu
 •      2006/2007 – II miejsce w XX edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych
 •      2005/2006 – VII miejsce w XX edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

    

Artur Kucza
Artur Kucza


Absolwent Technikum Nr 3 w roku szkolnym 2007/2008 w zawodzie technik elektronikOSIĄGNIĘCIA:

 •      Średnia ocen – 5,41
 •      2007/2008 – laureat X edycji Olimpiady Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra” w Bydgoszczy

 

 

 Absolwenci 2006/2007

 

Bogusław Katryniok

Bogusław Katryniok

Absolwent Technikum Nr 3 w roku szkolnym 2006/2007 w zawodzie technik budownictwaOSIĄGNIĘCIA:

 •      Średnia ocen – 5,41
 •      2004/2005 – II miejsce w XVIII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w Poznaniu
 •      2005/2006 – I miejsce w XIXI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w Białymstoku
 •      2006/2007 –  I miejsce w XX edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w Zielonej Górze
 •      Stypendysta:  Prezesa Rady Ministrów w latach 05/06 i 06/07; Ministra Edukacji Narodowej w latach 05/06 i 06/07; Województwa Śląskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych w roku 06/07


Tomasz Michałek

Tomasz Michalak

Absolwent Technikum Nr 3 w roku szkolnym 2006/2007 w zawodzie technik budownictwa


OSIĄGNIĘCIA:

 •      Średnia ocen – 5,29
 •      2006/2007 – VIII miejsce w XVIII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w Poznaniu
 •      2005/2006 – IV miejsce w XIX edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w Białymstoku
 •      2005/2006 – XII miejsce w XXXII edycji Olimpiady Wiedzy Technicznej w Radomiu
 •      2006/2007 – IV miejsce w XX edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w Zielonej Górze
 • Stypendysta Ministra Edukacji Narodowej w roku 2006/2007


 
Michał Kotyczka
Michał Kotyczka
Absolwent Technikum Nr 3 w roku szkolnym 2006/2007 w zawodzie technik budownictwa

OSIĄGNIĘCIA:

 •      Średnia ocen – 5,23
 •      2006/2007 –  XI miejsce w XX edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w Zielonej Górze


Krzysztof Jabłonka

Absolwent Technikum Nr 3 w roku szkolnym 2006/2007 w zawodzie technik budownictwa

OSIĄGNIĘCIA:

 •      Średnia ocen – 5,30
 •      2006/2007 –  XVI miejsce w XX edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w Zielonej Górze


 

Agnieszka Dorda

Absolwentka Technikum Nr 3 w roku szkolnym 2006/2007 w zawodzie technik budownictwa

OSIĄGNIĘCIA:

 •      Średnia ocen – 5,12


 

Tobiasz Kampka

Absolwent Technikum Nr 3 w zawodzie technik elektronik w Roku Szkolnym 2006/2007


OSIĄGNIĘCIA:

 •      Średnia ocen – 5,44
 •      2006/2007 – laureat IX edycji Olimpiady Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra” w GdyniRafał SzymuraAbsolwent Technikum Nr 3 w zawodzie technik elektronik w Roku Szkolnym 2006/2007


OSIĄGNIĘCIA:

 •      Średnia ocen – 5,11
 •      2005/2006 – laureat VII edycji Olimpiady Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra” w Bydgoszczy
 •      2005/2006 – VI miejsce w Konkursie Wiedzy o  Przedsiębiorczości
 •      2006/2007 –  finalista XXXIII edycji Olimpiady Wiedzy Technicznej w Chorzowie
   

  Małgorzata Szczęsny

  Absolwentka III Liceum Profilowanego o profilu socjalnym w roku szkolnym 2006/2007


  OSIĄGNIĘCIA:
 •      Średnia ocen – 5,35
 •      Praca charytatywna na rzecz ludzi potrzebujących pomocy
 •      Opieka nad dzieckiem z dziecięcym porażeniem mózgowym
 •      Stypendystka Prezesa Rady Ministrów w latach 2005/2006  i 2006/2007