PO WER

OPIS PROJEKTU

DZIAŁANIE I „SPOTKANIE PRZYGOTOWUJĄCE WSPÓŁPRACĘ”

Spotkanie zostało zaplanowane w celu przedstawienia oraz dokładnego omówienia szczegółów dotyczących realizacji niniejszego projektu. Przewiduje się iż w spotkaniu udział wezmą osoby odpowiedzialne za wdrażanie projektu.

DZIAŁANIE II PRZYGOTOWANIE PROGRAMU ARTYSTYCZNEGO
pt.: „SZUKAMY MŁODYCH TALENTÓW”

Przebieg działania zaplanowano w formie spotkania artystycznych grup roboczych. Przewiduje się iż zapadną decyzje dotyczące wyboru scenariusza programu artystycznego, zostanie opracowana reżyseria oraz odbędą się próby. Dodatkowo młodzież przygotuje materiały dekoracyjne uświetniające program oraz promujące działalność Unii Europejskiej jako inicjatora wszelkich działań. Przewiduje się iż w spotkaniu udział wezmą grupy uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim oraz młodzież czeska wraz z opiekunami.

DZIAŁANIE III PREZENTACJA PROGRAMU ARTYSTYCZNEGO
pt.: „SZUKAMY MŁODYCH TALENTÓW”

Planuje się organizację widowiska artystycznego, w którym udział wezmą uczniowie z zaprzyjaźnionych szkół. Spektakl będzie w całości opracowany i wspólnie wykonany przez młodzież polską i czeską. Przewiduje się miedzy innymi prezentację umiejętności recytatorskich, wokalnych, tanecznych, inscenizację teatralną, skecze, pokaz mody itp. Planowany program artystyczny będzie przeznaczony dla całej społeczności szkolnej oraz zaproszonych gości.

DZIAŁANIE IV „PUCHAR X-lecia WSPÓŁPRACY”

Planuje się organizację zawodów sportowych. Spośród wielu dyscyplin wybrano: sztafety, biegi na 60, 100 i 600m, skok w dal, rzut kulą, lotkami i piłeczką palantową, „równoważnię”, basen, turniej siłowy oraz gry zespołowe takie jak: piłka nożna, koszykówka i siatkówka. Dodatkowo przewiduje się tenis stołowy i tenis ziemny. Z uwagi na fakt iż w działaniu wezmą udział zaproszeni uczniowie z Czech igrzyska będą miały charakter międzynarodowy. Aby rywalizację połączyć z integracją pomiędzy uczniami z zaprzyjaźnionych szkół organizatorzy zadbają oto aby zespoły były mieszane polsko – czeskie. Szkoła dysponuje obiektem sportowym wraz z dużą widownią dlatego działanie zostanie przeznaczone dla całej społeczności szkolnej oraz zaproszonych gości.

DZIAŁANIE V WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE „SPRAWNI JAK ŻOŁNIERZE”

Zaplanowano współzawodnictwo sportowe o specyficznym charakterze. Rywalizacja pt.: „Sprawni jak żołnierze” będzie polegać na uczestnictwie w następujących dyscyplinach sportowych: „koperta” – bieg na czas w pełnym umundurowaniu wraz z ekwipunkiem, rzut granatem, przewrót w przód przez skrzynię, „brzuszki” z piłką lekarską, oraz udzielanie pierwszej pomocy: zakładanie opatrunku, sztuczne oddychanie. Tak jak w działaniu IV utworzone zostaną zespoły mieszane polsko – czeskie a widownię stanowić będzie cała społeczność szkolna.

DZIAŁANIE VI PRZYGOTOWANIA DO OBCHODÓW UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI ”X – lecia WSPÓŁPRACY POLSKO-CZESKIEJ”

Zaplanowano spotkanie grup roboczych. Młodzież polska i czeska wraz z opiekunami opracuje scenariusz przebiegu obchodów uroczystości X – lecia współpracy. Ponadto zostaną przygotowane materiały ukazujące dotychczasowe lata współpracy, w formie wystawy oraz prezentacji multimedialnej które dodatkowo uświetnią uroczystość.

DZIAŁANIE VII KONKURS „LOGO X – lecia WSPÓŁPRACY POLSKO-CZESKIEJ”

Przygotowując się do obchodów dziesięciolecia współpracy polsko – czeskiej postanowiono dodatkowo podkreślić prestiż wspólnie zrealizowanych projektów poprzez stworzenie „logo” charakteryzującego partnerskie szkoły. Przed planowanym spotkaniem każda ze szkół przeprowadzi wewnętrzny konkurs wśród uczniów gdzie wyłoni pięć najlepszych prac. Następnie międzynarodowa komisja dokona wyboru „logo” spośród dziesięciu prac.

DZIAŁANIE VIII „UROCZYSTOŚĆ OBCHODÓW X-lecia WSPÓŁPRACY POLSKO-CZESKIEJ”

Organizacja imprezy kulturalnej, ukazującej przebieg zrealizowanych projektów podczas dziesięcioletniej współpracy, dla całej społeczności szkolnej wraz z zaproszonymi gośćmi. Oprócz wystawy prezentującej dotychczasowy dorobek będzie można zobaczyć prezentację multimedialną oraz wysłuchać prelekcji.

DZIAŁANIE IX PREZENTACJA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH NA SZCZEBLU POZASZKOLNYM

Zaplanowano konferencje na której odbędzie się prezentacja osiągnięć uczniów naszej szkoły. Przewiduje się prezentacje mówiące o:

  1. konkursach, olimpiadach i turniejach budowlanych,
  2. osiągnięciach w poszczególnych konkursach, olimpiadach i turniejach budowlanych na przestrzeni lat,
  3. sposobie przygotowywania się uczniów,
  4. etapie centralnym OLIMPIADY WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI BUDOWLANYCH, którego organizatorem w roku 2009 będzie Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim.

DZIAŁANIE X SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE ZREALIZOWANY PROJEKT

Spotkanie zostało zaplanowane w celu podsumowania zrealizowanego projektu. Podjęta zostanie również dyskusja dotycząca planów związanych z wspólnym uczestnictwem w przyszłych projektach oraz planowanie spotkań poza programem. Przewiduje się, iż w spotkaniu udział wezmą osoby odpowiedzialne za organizację projektu.