Ostatnie aktualności:
Witamy w portalu Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim.
Dziś jest: Niedziela, 20 września 2020.
PO WER

Uczestnikami projektu będą uczniowie kształcący się w zawodzie technik informatyk, technik teleinformatyk oraz technik budownictwa. Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i językowych uczniów, wzrost stopnia mobilności wśród uczniów, wzrost poziomu rozwoju osobistego i zawodowego uczniów a tym samym zwiększenie konkurencyjności tych uczniów w trakcie poszukiwania pierwszej pracy.
Zasadniczym celem projektu jest motywowanie absolwentów do podejmowania działań na rzecz poprawy życia osób potrzebujących pomocy, w tym osób starszych.
W związku z tym, że znaczna część mieszkańców w naszym rejonie to osoby w starszym wieku, podjęto decyzję o udziale w projekcie, którego tytuł brzmi „Pomagamy seniorom. Budowlańcy i informatycy Zespołu Szkół Technicznych na zagranicznych stażach zawodowych”.
Celem projektu jest dostosowanie pomieszczenia w budynku Śląskiego Centrum Medycznego na cele gabinetu polisensorycznego służącego osobom starszym i borykającym się
z niepełnosprawnością. Uczniowie Technikum Budowlanego wykonają projekt realizacji
i wykończenia gabinetu oraz stosowne prace remontowo-budowlane a uczniowie technikum informatyki i teleinformatyki opracują aplikacje światło-dźwięk-obraz, które pozwolą na prowadzenie różnorodnych ćwiczeń z wykorzystaniem laptopa/komputera stacjonarnego, jak i smartfona / tabletu.
Program zostanie przygotowany w taki sposób, aby możliwie najnowocześniejszymi metodami informatyczno-elektronicznymi oraz z wykorzystaniem nowoczesnych technologii budowlanych dostosować gabinet do idei terapii polisensorycznej osób starszych i niepełnosprawnych.
Działania w kwestii budowy aplikacji będą przebiegały w następujący sposób: uczniowie, odbywając staże, w miarę zdobywania nowych doświadczeń zawodowych i na podstawie propozycji terapeutów przygotują podstawy i założenia pod aplikacje a następnie wdrażają  swoje autorskie rozwiązania.
Celem organizacji stażu zawodowego jest:
- poszerzenie umiejętności zawodowych uczniów poprzez zapoznanie się z nowymi rozwiązaniami informatycznymi i teleinformatycznymi w Irlandii,
- poszerzenie umiejętności zawodowych uczniów poprzez zapoznanie się z nowymi technologiami budowlanymi w Niemczech
- podniesienie kompetencji językowych zarówno na poziomie zawodowym jak i społecznym, prywatnym
- zapoznanie z przepisami obowiązującymi na unijnym rynku pracy,
- zapoznanie się z ideą oraz podstawowymi zasadami terapii polisensorycznej
- zaznajomienie z procedurami dostosowywania pomieszczeń terapeutycznych ( gabinetu polisensorycznego )
- zachęcanie do nauki języka angielskiego i niemieckiego
- podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego i niemieckiego poprzez uczestnictwo w specjalistycznym kursie zawodowym języka angielskiego i niemieckiego,
- zwiększenie motywacji do poszukiwania nowych rozwiązań zawodowych poprzez obserwację odmiennego i bardzo elastycznego irlandzkiego i niemieckiego rynku pracy oraz czynne uczestnictwo w tym rynku w trakcie stażu.
Partnerami realizacji projektu będą Northwest Academy of English w Londonderry
i Berufsförderungswerk e.V. des Bauindustrieverbandes Berlin-Brandenburg e.V.
Staż realizowany będzie w terminach: dwa dwutygodniowe staże zawodowe dla dwóch grup uczniów (każda grupa składająca się z 17 uczniów oraz 2 opiekunów) w Niemczech oraz czterotygodniowy staż zawodowy dla jednej grupy uczniów (17 uczniów oraz 2 opiekunów) w terminach:
17-30.10.2016r. (pierwsza grupa uczniów kształcących się w zawodzie technik budownictwa),
17-30.04.2017r. (druga grupa uczniów kształcących się w zawodzie technik budownictwa)
oraz 17.04.-14.05.2017r. (pierwsza grupa uczniów kształcących się zawodzie technik informatyk i teleinformatyk).
Głównym rezultatem będzie przygotowanie gabinetu polisensorycznego w Śląskim Centrum Zdrowia dla osób starszych i niepełnosprawnych. Zdobyte doświadczenie pozwoli uczniom na dostosowanie pomieszczenia w zakresie warunków pod kątem architektonicznym, funkcjonalnym, estetycznym oraz wyposażenia w urządzenia elektroniczne do prowadzenia działań pobudzających odpowiednie ośrodki mózgu podczas zajęć terapeutycznych.

 

                                         Zapraszamy do galerii

 

Ogólnopolski Ranking Techników 2020

Informacje naborowe
Kalendarium szkolne
W najbliższym czasie, nie zaplanowano żadnych wydarzeń.
Filmy z wydarzeń Zespołu Szkół Technicznych

Stacja meteorologiczna

Komiks ZST

50 lat ZST

Wolontariusze ZST

SPEAK UP

BIP ZST Wodzisław


Polecane
Jakość powietrza

Polecamy
FACEBOOK

SZKOŁA W WIKIPEDII

 

Księga absolwentów

Losowe zdjęcie
Otwarcie basenu w ZST po remoncie, 16.03.2015r, Otwarcie basenu w ZST po remoncie, 16.03.2015r,