Młode kadry naszą przyszłością

Młode Kadry Maszą Przyszłością Logo

Projekt pt. „Młode kadry naszą przyszłością” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego jest odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby szkół i placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski. Jego realizacja wpływa na podniesienie jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe we współpracy z otoczeniem, w szczególności z pracodawcami.
Projekt zakłada, że w trakcie trzech lat 300 uczniów będzie miało możliwość skorzystania z oferty dodatkowych szkoleń i kursów nastawionych na rozwój kompetencji zawodowych. Dla 150 uczniów zaplanowano płatne staże i praktyki zawodowe u lokalnych pracodawców, za odbycie których otrzymają stypendium w wysokości 1 480,00 zł. W projekcie biorą udział uczniowie Technikum nr 3 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 im. Witolda Pileckiego w Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim orazTechnikum nr 2 i Zasadniczej Szkoły Zawodowa nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Wodzisławiu Śląskim, Technikum nr 1 im. Piastów Śląskich i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim, Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach, Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Radlinie oraz Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie.
Okres realizacji został określony na lata szkolne: 2016/2017, 2017/2018 i 2018/2019.
Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 1 512 145,40 zł, z czego
1 436 538,13 zł stanowi dofinansowanie z UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Pozostałą kwotę finansuje wodzisławskie Starostwo Powiatowe.
W roku szkolnym 2018/19 w ZST prowadzone były staże u pracodawców oraz kursy:
• Doradztwa edukacyjno-zawodowego
• Kursy spawania (MAG, OTULINA)
• Kursy operatora koparki
Do końca roku szkolnego 2018/19 przeprowadzone będą jeszcze zajęcia z kursów
• Sketchup
• Photoshop
• Strony www