Regulamin rekrutacji 2023r.

Regulamin rekrutacji ZST 2023 2024.pdf (232 kb)

Rekrutacja odbywa się na stronie www.slaskie.edu.com.pl/kandydat

Typ szkołyZawódCykl nauczaniaPlanowana liczba oddziałówIlość miejsc w oddziałach planowanych
Technikum Nr 3 im.rtm.Witolda Pileckiegotechnik budownictwa5372
Technikum Nr 3 im.rtm.Witolda Pileckiegotechnik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej5132
Technikum Nr 3 im.rtm.Witolda Pileckiegotechnik informatyk5264
Technikum Nr 3 im.rtm.Witolda Pileckiegotechnik programista5132
III Liceum Ogólnokształcące z oddziałami sportowymi im.rtm. Witolda Pileckiegoklasa sportowa4248
Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 im.rtm.Witolda Pileckiegomonter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie3248
Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 im.rtm.Witolda Pileckiegomonter sieci i instalacji sanitarnych3124
Oferta edukacyjna 2023r.