Osiągnięcia

Stypendyści

 

Rok szkolny 2023/2024

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

 • Gęsty Karol – średnia ocen 5,68   Technikum Nr 3 – technik budownictwa (pięcioletnie technikum)
 • Kosiński Szymon – średnia ocen 5,07    III Liceum Ogólnokształcące z oddziałami sportowymi – (czteroletnie liceum ogólnokształcące)

 

Rok szkolny 2022/2023

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

 • Pinior Monika – średnia ocen 5,20   Technikum Nr 3 – technik budownictwa (czteroletnie technikum)
 • Gęsty Karol – średnia ocen 5,85    Technikum Nr 3 – technik budownictwa (pięcioletnie technikum)
 • Dębski Kacper – średnia ocen 4,85       III Liceum Ogólnokształcące z oddziałami sportowymi – (czteroletnie liceum ogólnokształcące)

 

Rok szkolny 2021/2022

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

 • Gamrat Patryk IV T – średnia ocen 5,35   Technikum Nr 3 – technik informatyk (czteroletnie technikum)
 • Gęsty Karol II A – średnia ocen 5,55    Technikum Nr 3 – technik budownictwa (pięcioletnie technikum)
 • Sopyła Małgorzata III LO – średnia ocen 4,89    III Liceum Ogólnokształcące z oddziałami sportowymi – (trzyletnie liceum ogólnokształcące)
 • Kłosek Paulina III LN – średnia ocen 5,07       III Liceum Ogólnokształcące z oddziałami sportowymi – (czteroletnie liceum ogólnokształcące)

 

Tytuł Technik Absolwent 2021

 • Kowol Piotr     średnia ocen 5,64    Technikum Nr 3 – technik elektronik (czteroletnie technikum)

 

Rok szkolny 2020/2021

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

 • Kowol Piotr             średnia ocen 5,64    Technikum Nr 3 – technik elektronik (czteroletnie technikum)
 • Kalisz Dawid           średnia ocen 5,10    Technikum Nr 3 – technik budownictwa (pięcioletnie technikum)
 • Masłowska Agata    średnia ocen 5,11    III Liceum Ogólnokształcące  z oddziałami sportowymi (trzyletnie liceum ogólnokształcące)
 • Kłosek Paulina        średnia ocen 4,93    III Liceum Ogólnokształcące  z oddziałami sportowymi (czteroletnie liceum ogólnokształcące)


Stypendium Ministra Edukacji Narodowej

 • Kowol Piotr    średnia ocen 5,64    Technikum Nr 3 – technik elektronik


Rok szkolny 2019/2020

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

 • Szolucha Aleksandra     średnia ocen 4,94    III Liceum Ogólnokształcące z oddziałami sportowymi
 • Komenda Danuta           średnia ocen 5,67     Technikum Nr 3 – technik elektronik


Stypendium Ministra Edukacji Narodowej

 • Błatoń Błażej               średnia ocen 5,50    Technikum Nr 3 – technik budownictwa
 • Salamon Agnieszka     średnia ocen 5,33     Technikum Nr 3 – technik budownictwa

 

Stypendium Województwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia w nauce

 • Błatoń Błażej         średnia ocen 5,50     Technikum Nr 3 – technik budownictwa


Tytuł Technik Absolwent 2019

 • Salamon Agnieszka    branża budowlana – I miejsce, Technikum Nr 3 – technik budownictwaRok szkolny 2018/2019

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

 • Jeremiasz Bartłomiej     średnia ocen 5,00    III Liceum Ogólnokształcące z oddziałami sportowymi
 • Salamon Agnieszka       średnia ocen 5,63     Technikum Nr 3 – technik budownictwa


Stypendium Ministra Edukacji Narodowej

 • Błatoń Błażej              średnia ocen 5,00    Technikum Nr 3
 • Gęsty Szymon            średnia ocen 5,17     Technikum Nr 3
 • Górecki Paweł            średnia ocen 5,25     Technikum Nr 3
 • Salamon Agnieszka    średnia ocen 5,63     Technikum Nr 3

 

Stypendium Województwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia w nauce

 • Salamon Agnieszka     średnia ocen 5,63     Technikum Nr 3 – technik budownictwa


Tytuł Technik Absolwent 2018

 • Gęsty Szymon      branża budowlana – II miejsce, Technikum Nr 3 – technik budownictwa
 • Górecki Paweł      branża budowlana – I miejsce, Technikum Nr 3 – technik budownictwaRok szkolny 2017/2018

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

 • Moskwa Karolina    średnia ocen 4,81    III Liceum Ogólnokształcące z oddziałami sportowymi
 • Górecki Paweł         średnia ocen 5,38     Technikum Nr 3 – technik budownictwa


Stypendium Ministra Edukacji Narodowej

 • Długosz Paweł     średnia ocen 5,35    Technikum Nr 3
 • Górecki Paweł     średnia ocen 5,38     Technikum Nr 3


Stypendium Województwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia w nauce

 • Górecki Paweł     średnia ocen 5,38     Technikum Nr 3 – technik budownictwa


Tytuł Technik Absolwent 2017
       * Długosz Paweł    branża elektryczno-informatyczna Technikum Nr 3 – technik informatyk


 

Rok szkolny 2016/2017

Stypendium Prezesa Rady Ministrów
 

 • Swoboda Eliza średnia ocen 4,89  III Liceum Ogólnokształcące z oddziałami

sportowymi

 • Długosz Paweł średnia ocen 5,5  Technikum Nr 3 – technik elektronik

 

Rok szkolny 2015/2016

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

 • Kozubowicz Marcin średnia ocen 4,88    III Liceum Ogólnokształcące z oddziałami sportowymi
 • Kuczaty Szymon      średnia ocen 5,6     Technikum Nr 3 – technik informatyk


Stypendium Ministra Edukacji Narodowej

 • Mazurek Daniel     średnia ocen     5,57    Technikum Nr 3
 • Katryniok Adrian   średnia ocen     5,12    Technikum Nr 3


Stypendium Województwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia w nauce

 • Katryniok Adrian    średnia ocen     5,12    Technikum Nr 3 – technik budownictwa


Tytuł Technik Absolwent 2015

 • Bugla Kamil          branża budowlana     Technikum Nr 3 – technik budownictwa
 • Mazurek Daniel     branża budowlana     Technikum Nr 3 – technik budownictwa
 • Milimąka Dawid    branża budowlana     Technikum Nr 3 – technik budownictwa
 • Rozmus Mateusz   branża budowlana     Technikum Nr 3 – technik budownictwa

 Rok szkolny 2014/2015

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

 •  Rutkowska Angelika  średnia ocen 5,35    Technikum Nr 3 – technik budownictwa
 •  Kozubowicz Marcin     średnia ocen 4,75    III Liceum Ogólnokształcące z oddziałami sportowymi


Tytuł Technik Absolwent 2014

 •  Pieczka Paweł     branża budowlana     Technikum Nr 3 – technik budownictwa
 • Machaj Igor    branża elektroniczno-informatyczna     Technikum Nr 3 – technik elektronik
   

 

Rok szkolny 2013/2014

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

 • Pieczka Paweł     średnia ocen 5,47    Technikum Nr 3 – technik budownictwa


Tytuł Technik Absolwent 2013

 • Barteczko Adam     branża budowlana     Technikum Nr 3 – technik budownictwa
 • Langrzyk Ewelina    branża budowlana     Technikum Nr 3 – technik budownictwa
 • Myśliwiec Monika    branża budowlana     Technikum Nr 3 – technik budownictwa
 • Warok Anna           branża budowlana     Technikum Nr 3 – technik budownictwa

 

Rok szkolny 2012/2013

Stypendium Prezesa Rady Ministrów
Barteczko Adam    średnia ocen 5,28    Technikum Nr 3 – technik budownictwa

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej
Zygmunt Krystian    średnia ocen     5,76    Technikum Nr 3
Barteczko Adam     średnia ocen     5,28    Technikum Nr 3
Jarząbek Dawid      średnia ocen     5,23    Technikum Nr 3

Stypendium Województwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia w nauce
Barteczko Adam    średnia ocen 5,28      Technikum Nr 3 – technik budownictwa

Tytuł Technik Absolwent 2012
Zygmunt Krystian      branża budowlana     Technikum Nr 3 – technik budownictwa
Jarząbek Dawid        branża budowlana     Technikum Nr 3 – technik budownictwa
Mendrela Mateusz     branża budowlana     Technikum Nr 3 – technik budownictwa

Rok szkolny 2011/2012

Stypendium Prezesa Rady Ministrów
Bańczyk Tomasz     średnia ocen 4,83     III Liceum Ogólnokształcące
Zygmunt Krystian    średnia ocen 5,44     Technikum Nr 3 – technik budownictwa

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej
Zygmunt  Krystian        średnia ocen     5,44    Technikum Nr 3
Mika   Kamil               średnia ocen     5,18    Technikum Nr 3
Skorzysko  Dariusz      średnia ocen     5,24    Technikum Nr 3
Długosz Krzysztof        średnia ocen     5,71    Technikum Nr 3
Duda  Paweł                średnia ocen     5,78    Technikum Nr 3
Wysocki Wojciech       średnia ocen     5,60    Technikum Nr 3

Tytuł Technik Absolwent 2011
Mika Kamil              branża budowlana        Technikum Nr 3 – technik budownictwa
Skorzysko Dariusz    branża budowlana       Technikum Nr 3 – technik budownictwa
Długosz Krzysztof     branża elektroniczna     Technikum Nr 3 – technik elektronik
Duda Paweł              branża elektroniczna     Technikum Nr 3 – technik elektronik
Wysocki Wojciech    branża elektroniczna     Technikum Nr 3 – technik elektronik

 

Rok szkolny 2010/2011

Stypendium Prezesa Rady Ministrów
Agnieszka Małgorzata Kopka    średnia ocen   4,75    III Liceum Profilowane
 Dominika Lewczuk                   średnia ocen   4,77    III Liceum Ogólnokształcące
Anna Maria Warok                    średnia ocen   5,28    Technikum Nr 3 – technik budownictwa

 

Rok szkolny 2009/2010

Stypendium Prezesa Rady Ministrów
Mariola Anna Grela             średnia ocen   4,81   III Liceum Profilowanego
Mateusz Olesław Cywka     średnia ocen   5,0     III Liceum Ogólnokształcącego
Marcin Pypeć                      średnia ocen   5,59   Technikum Nr 3

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej
Marcin Pypeć               średnia ocen     5,59    Technikum Nr 3
Edyta Lazar                  średnia ocen     5,12    Technikum Nr 3
Bartosz Dorszewski      średnia ocen     5,14    Technikum Nr 3
Bartłomiej Hołyński       średnia ocen     5,29    Technikum Nr 3
Dawid Karliczek           średnia ocen     5,33    Technikum Nr 3

Stypendium Województwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia w nauce
Edyta Lazar             średnia ocen     5,12    Technikum Nr 3
Marcin Pypeć          średnia ocen     5,59    Technikum Nr 3

Tytuł Technik Absolwent 2008
Bartłomiej Hołyński     branża budowlana        Technikum Nr 3 – technik budownictwa
Dawid Karliczek         branża budowlana        Technikum Nr 3 – technik budownictwa
Bartosz Dorszewski    branża elektroniczna     Technikum Nr 3 – technik elektronik

 

Rok szkolny 2008/2009

Stypendium Prezesa Rady Ministrów
Cywka Mateusz         średnia ocen 5,00    III Liceum Ogólnokształcące
Pyrzińska Elżbieta      średnia ocen 4,81     III Liceum Profilowane
Pypeć Marcin            średnia ocen 5,48     Technikum Nr 3 – technik budownictwa  

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej
Galewska Partycja     średnia ocen 5,5       Technikum Nr 3 – technik budownictwa
Karliczek Dawid         średnia ocen 5,0       Technikum Nr 3 – technik budownictwa
Pypeć Marcin             średnia ocen 5,48     Technikum Nr 3 – technik budownictwa
Hołyński Bartłomiej    średnia ocen 5,06     Technikum Nr 3 – technik budownictwa
Wróblewski Tomasz   średnia ocen 5,72     Technikum Nr 3 – technik budownictwa

Stypendium Województwa Śląskiego
Wróblewski Tomasz     średnia ocen 5,72     Technikum Nr 3 – technik budownictwa

Tytuł Technik Absolwent 2008
Patrycja Galewska      branża budowlana        Technikum Nr 3 – technik budownictwa
Tomasz Wróblewski    branża budowlana        Technikum Nr 3 – technik budownictwa
Artur Kucza                branża elektroniczna    Technikum Nr 3 – technik elektronik


Tytuł Technik Absolwent 2008
Bartłomiej Hołyński    branża budowlana        Technikum Nr 3 – technik budownictwa
Dawid Karliczek         branża budowlana        Technikum Nr 3 – technik budownictwa
Bartosz Dorszewski    branża elektroniczna    Technikum Nr 3 – technik elektronik

 
Rok szkolny 2007/2008


Stypendium Prezesa Rady Ministrów
Julianna Chyłek           średnia ocen 5,36     III Liceum Ogólnokształcące
Szewczyk Ewa             średnia ocen 5,00     III Liceum Profilowane
Wróblewski Tomasz      średnia ocen 5,44     Technikum Nr 3 – technik budownictwa

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej
Katryniok Bogusław     średnia ocen 5,41     Technikum Nr 3 – technik budownictwa
Michałek Tomasz         średnia ocen 5,18     Technikum Nr 3 – technik budownictwa
Wróblewski Tomasz     średnia ocen 5,44     Technikum Nr 3 – technik budownictwa

Stypendium Województwa  Śląskiego
Katryniok Bogusław     średnia ocen 5,41     Technikum Nr 3 – technik budownictwa

Rok szkolny 2006/2007

Stypendium Prezesa Rady Ministrów
Chyłek Julianna            średnia ocen 5,17     III Liceum Ogólnokształcące
Katryniok Bogusław       średnia ocen 5,31     Technikum Nr 3 – technik budownictwa
Szczęsny Małgorzata     średnia ocen 5,36     III Liceum Profilowane

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej
Katryniok Bogusław     średnia ocen 5,31     Technikum Nr 3 – technik budownictwa
Książek Marek             średnia ocen 5,22     Technikum Nr 3 – technik budownictwa
Michałek Tomasz         średnia ocen 4,44     Technikum Nr 3 – technik budownictwa
Wróblewski Tomasz     średnia ocen 5,19     Technikum Nr 3 – technik budownictwa

Stypendium Województwa  Śląskiego
Katryniok Bogusław     średnia ocen 5,31     Technikum Nr 3 – technik budownictwa
Swoboda Elżbieta        średnia ocen 5,22     Technikum Nr 3 – technik budownictwa

Rok szkolny 2005/2006

Stypendium Prezesa Rady Ministrów
Chlebik Anita                średnia ocen 5,14     III Liceum Ogólnokształcące
Szczęsny Małgorzata     średnia ocen 4,91     III Liceum Profilowane
Katryniok Bogusław       średnia ocen 5,31     Technikum Nr 3 – technik budownictwa

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej
Biazik Patryk                 średnia ocen 5,42     Technikum Nr 3 – technik budownictwa
Katryniok Bogusław        średnia ocen 5,31     Technikum Nr 3 – technik budownictwa

Stypendium Województwa Śląskiego
Biazik Patryk                średnia ocen 5,41     Technikum Nr 3 – technik budownictwa
Kania Andrzej               średnia ocen 5,16     Technikum Nr 3 – technik budownictwa

 

Rok szkolny 2004/2005

Stypendium Prezesa Rady Ministrów
Kania Andrzej               średnia ocen 5,2       Technikum Nr 3 – technik budownictwa
Cisiński Zbigniew          średnia ocen 5, 25     Technikum Elektroniczne
Styrnol Jan                   średnia ocen 5,29      III Liceum Profilowane

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej
Mroczek Paweł             Technikum Budowlane

 

Rok szkolny 2003/2004

Stypendium Prezesa Rady Ministrów
Jamka Grzegorz          Technikum Elektroniczne
Mroczek Paweł            Technikum Budowlane
Styrnol Jan                 III Liceum Profilowane

 

Rok szkolny 2002/2003

Stypendium Prezesa Rady Ministrów
Czarnecki Jakub         średnia ocen 4,86     Liceum Techniczne
Graczyk Piotr             średnia ocen 4,83     Technikum Elektroniczne
Kajstura Błażej           średnia ocen 5,36     Technikum Budowlane

 

Rok szkolny 2001/2002

Stypendium Prezesa Rady Ministrów
Belczyk Emilia            średnia ocen 5,40     Technikum Budowlane
Czarnecki Jakub         średnia ocen 4,86     Liceum Techniczne
Jamka Grzegorz         średnia ocen 4,92     Technikum Elektroniczne

 


    Rok szkolny 2000/2001

Stypendium Prezesa Rady Ministrów
Zygmański Szymon      średnia ocen 5,5     Technikum Budowlane
Ryszka Krzysztof          średnia ocen 5,0    Technikum Elektroniczne

 

Rok szkolny 1999/2000

Stypendium Prezesa Rady Ministrów
Cojg Adrian             Technikum Elektroniczne

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej
Durczok Marek         Technikum Budowlane

 

Rok szkolny 1998/1999

Stypendium Prezesa Rady Ministrów
Tokarek Krzysztof         Technikum Budowlane

Stypendium Sejmiku Województwa Śląskiego
Bugla Tomasz            Technikum Budowlane
Białecki Tomasz        Technikum Budowlane
 

 

Rok szkolny 1997/1998

Stypendium Prezesa Rady Ministrów
Białecki Tomasz         średnia ocen 5,52        Technikum Budowlane