Terminy zebrań rodziców

Spotkania z rodzicami
11-13.09.2023Klasy pierwsze –  technikum, LO, BSI – ogólne spotkanie z dyrektorem, później z wychowawcami zgodnie z harmonogramemgodz.17.00
11-14.09.2023Klasy promocyjne II-V –  technikum, II-IV LO, II-III BSI –
z wychowawcami zgodnie z harmonogramem
godz.18.30
15.09.2023Spotkanie Trójek Klasowych Rady Rodzicówgodz.18.30
6-10.11.2023Klasy technikum, LO, BSI zgodnie z harmonogramemgodz.18.30
22-26.01.2024Klasy technikum, LO, BSI zgodnie z harmonogramemgodz.18.30
18.03-22.03.2024Klasy maturalne technikum, LO, zgodnie z harmonogramemgodz.18.30
16-21.05.2024Klasy promocyjne technikum, LO, BSI zgodnie z harmonogramemgodz.18.30