Ostatnie aktualności:
Godło Polski. Zespół Szkół Technicznych. 44-300 Wodzisław Śląski ul. Pszowska 92. tel 48324562720 e-mail zst at zstwodzislaw.net
Witamy w portalu Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim.
Dziś jest: Środa, 28 września 2022.
CISCO

Zajęcia semesterów drugiego oraz trzeciego rozpoczynają się od 4.10.2004r.
Rozkład zajęc tak jak w poprzednim semestrze. Studenci semestru pierwszego - spotkanie orgaznizacyjne odbędzie się we wtorek (5.10.2004) w sali Cisco (sala nr. 16).
Przyjęcia na pierwszy semestr - Szczegółowe informacje dostępne w sekretariacie szkoły, lub bezpośrednio u instruktowów akademii Cisco panów: Michała Bauerka i Ryszarda Popardowskiego .

Cele programu
Program Cisco Networking Academy oferuje możliwość uzyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny projektowania, rozwoju i utrzymywania sieci komputerowych. Absolwenci kursów są przygotowani do uzyskania certyfikatu zawodowego Cisco Certified Networking Associate (CCNA). Zdobyta wiedza, poparta uzyskanym certyfikatem, stanowi przesłankę do odniesienia sukcesu w nowoczesnym środowisku gospodarki internetowej. Otwiera możliwości znalezienia satysfakcjonującej pracy i jest solidną podstawą przyszłej kariery zawodowej.

Organizacja Procesu Nauczania

Każda lokalna akademia posiada co najmniej dwóch instruktorów przeszkolonych w akademii regionalnej. Instruktorzy są przeszkoleni w przekazywaniu wiedzy w ramach programu CNA.

Wszystkie niezbędne materiały dydaktyczne lokalna akademia uzyskuje poprzez dostęp do serwera CNAMS, z którego pobiera potrzebne pliki i instaluje na lokalnych serwerach. Materiały dydaktyczne w postaci lekcji multimedialnych zainstalowane na lokalnym serwerze akademii są udostępniane uczestnikom kursów z kontrolą dostępu (na hasło). Nauczanie jest wspomagane przez liczne narzędzia dydaktyczne dostępne dla uczestników i instruktorów akademii. W tym są między innymi testy do samodzielnego sprawdzania uzyskanej wiedzy.

Zajęcia praktyczne przewidziane w programie nauczania odbywają się w dedykowanym laboratorium sieciowym oraz pracowni komputerowej. Nasza akademia posiada dedykowane laboratorium Cisco (wyposażone w sprzęt Cisco) oraz pracownię komputerową, w której słuchacze szkoleń zapoznają się z treścią materiałów.
Zajęcia w laboratorium odbywają przy założeniu, że przy jednym stanowisku komputerowym pracuje jedna osoba.

Program nauczania

Program nauczania w Cisco Networking Academy obejmuje 4 semestry po 70 godzin lekcyjnych każdy. Uczestnicy programu powinni nabyć umiejętności niezbędne do projektowania, budowania i bieżącej obsługi małych i średnich sieci komputerowych. Opanowanie treści programowych jest wystarczającą podstawą do zaliczenia egzaminu certyfikującego na pierwszy stopień zawodowy Cisco (Cisco Certified Networking Associate). Jednocześnie absolwenci akademii Cisco uzyskują wiedzę potrzebną do ewentualnego dalszego studiowania zagadnień związanych ze złożonymi sieciami komputerowymi.

Zakres programu nauczania w akademii Cisco obejmuje w poszczególnych semestrach:

Semestr I

    * Model OSI i standardy przemysłowe
    * Topologie sieci
    * Adresy IP, maski
    * Elementy sieciowe
    * Podstawy projektowania sieci


Semestr II

    * Teoria routingu
    * Podstawy konfigurowania routerów
    * Protokoły routingu


Semestr III

    * Zaawansowane konfiguracje routerów
    * Teoria przełączania w sieci LAN, sieci VLAN
    * Projektowanie zaawansowanych sieci LAN i sieci LAN przełączanych
    * Protokół Novell IPX
    * Analiza przykładowych rozwiązań

Semestr IV

    * Teoria i projektowanie sieci WAN
    * Technologia WAN, PPP, Frame Relay, ISDN
    * Rozwiązywanie problemów w sieci
    * Analiza przykładowych rozwiązań

Koszty uczestnictwa w szkoleniach

Działalność LAI nie jest nastawiona na zysk - jest organizacją "non profit". Pobierane opłaty za szkolenia pokrywają tylko koszty działalności akademii.

Koszty uczestnictwa w szkoleniu za jeden semestr (70 godzin lekcyjnych) wynoszą:400 zł

Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia terminów płatności oraz ich wysokości w przypadku zorganizowanej grupy słuchaczy (np. z jednej szkoły).
Koszty te obejmują udział w zajęciach, dostęp do szkolnej sieci komputerowej oraz laboratorium Cisco, wydanie certyfikatu uczestnictwa w szkoleniu.
 

 

Ogólnopolski Ranking Techników 2022

Perspektywy 2022r br????zowa tarcza

Informacje naborowe
Filmy z wydarzeń Zespołu Szkół Technicznych

Filmy z wydarze?? Zespo??u Szkó?? Technicznych

Stacja meteorologiczna

Stacja meteorologiczna

Komiks ZST

Komiks ZST

50 lat ZST

Jubileusz 50 lecia ZST

BIP ZST Wodzisław

Logo Biuletynu Informacji Publicznej ZST

Polecane

Flaga Unii Europejskiej, projekty unijne

RODO

Dziennik elektroniczny

Linia dzieciom 800 080 222

Młode kadry maszą przyszłością

Innowacyjne nauczanie potrzebą przeyszłości

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Powiatowy Młodzieżowy Ośredek Sportu w Wodzisławiu Śląskim

Basen Zespołu Szkół Technicznych

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

 Politechnika Śląska

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

Jakość powietrza

  Sprawd?? jako?????? powietrza

 

Polecamy
FACEBOOK

Facebook ZST

SZKOŁA W WIKIPEDII

 Szko??a na Wikipedii

Księga absolwentów

Ksi????ga absolwentów

Losowe zdjęcie
Puchar 10 - lecia współpracy Puchar 10 - lecia współpracy