Ostatnie aktualności:
Witamy w portalu Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim.
Dziś jest: Niedziela, 20 września 2020.
CISCO

Zajęcia semesterów drugiego oraz trzeciego rozpoczynają się od 4.10.2004r.
Rozkład zajęc tak jak w poprzednim semestrze. Studenci semestru pierwszego - spotkanie orgaznizacyjne odbędzie się we wtorek (5.10.2004) w sali Cisco (sala nr. 16).
Przyjęcia na pierwszy semestr - Szczegółowe informacje dostępne w sekretariacie szkoły, lub bezpośrednio u instruktowów akademii Cisco panów: Michała Bauerka i Ryszarda Popardowskiego .

Cele programu
Program Cisco Networking Academy oferuje możliwość uzyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny projektowania, rozwoju i utrzymywania sieci komputerowych. Absolwenci kursów są przygotowani do uzyskania certyfikatu zawodowego Cisco Certified Networking Associate (CCNA). Zdobyta wiedza, poparta uzyskanym certyfikatem, stanowi przesłankę do odniesienia sukcesu w nowoczesnym środowisku gospodarki internetowej. Otwiera możliwości znalezienia satysfakcjonującej pracy i jest solidną podstawą przyszłej kariery zawodowej.

Organizacja Procesu Nauczania

Każda lokalna akademia posiada co najmniej dwóch instruktorów przeszkolonych w akademii regionalnej. Instruktorzy są przeszkoleni w przekazywaniu wiedzy w ramach programu CNA.

Wszystkie niezbędne materiały dydaktyczne lokalna akademia uzyskuje poprzez dostęp do serwera CNAMS, z którego pobiera potrzebne pliki i instaluje na lokalnych serwerach. Materiały dydaktyczne w postaci lekcji multimedialnych zainstalowane na lokalnym serwerze akademii są udostępniane uczestnikom kursów z kontrolą dostępu (na hasło). Nauczanie jest wspomagane przez liczne narzędzia dydaktyczne dostępne dla uczestników i instruktorów akademii. W tym są między innymi testy do samodzielnego sprawdzania uzyskanej wiedzy.

Zajęcia praktyczne przewidziane w programie nauczania odbywają się w dedykowanym laboratorium sieciowym oraz pracowni komputerowej. Nasza akademia posiada dedykowane laboratorium Cisco (wyposażone w sprzęt Cisco) oraz pracownię komputerową, w której słuchacze szkoleń zapoznają się z treścią materiałów.
Zajęcia w laboratorium odbywają przy założeniu, że przy jednym stanowisku komputerowym pracuje jedna osoba.

Program nauczania

Program nauczania w Cisco Networking Academy obejmuje 4 semestry po 70 godzin lekcyjnych każdy. Uczestnicy programu powinni nabyć umiejętności niezbędne do projektowania, budowania i bieżącej obsługi małych i średnich sieci komputerowych. Opanowanie treści programowych jest wystarczającą podstawą do zaliczenia egzaminu certyfikującego na pierwszy stopień zawodowy Cisco (Cisco Certified Networking Associate). Jednocześnie absolwenci akademii Cisco uzyskują wiedzę potrzebną do ewentualnego dalszego studiowania zagadnień związanych ze złożonymi sieciami komputerowymi.

Zakres programu nauczania w akademii Cisco obejmuje w poszczególnych semestrach:

Semestr I

    * Model OSI i standardy przemysłowe
    * Topologie sieci
    * Adresy IP, maski
    * Elementy sieciowe
    * Podstawy projektowania sieci


Semestr II

    * Teoria routingu
    * Podstawy konfigurowania routerów
    * Protokoły routingu


Semestr III

    * Zaawansowane konfiguracje routerów
    * Teoria przełączania w sieci LAN, sieci VLAN
    * Projektowanie zaawansowanych sieci LAN i sieci LAN przełączanych
    * Protokół Novell IPX
    * Analiza przykładowych rozwiązań

Semestr IV

    * Teoria i projektowanie sieci WAN
    * Technologia WAN, PPP, Frame Relay, ISDN
    * Rozwiązywanie problemów w sieci
    * Analiza przykładowych rozwiązań

Koszty uczestnictwa w szkoleniach

Działalność LAI nie jest nastawiona na zysk - jest organizacją "non profit". Pobierane opłaty za szkolenia pokrywają tylko koszty działalności akademii.

Koszty uczestnictwa w szkoleniu za jeden semestr (70 godzin lekcyjnych) wynoszą:400 zł

Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia terminów płatności oraz ich wysokości w przypadku zorganizowanej grupy słuchaczy (np. z jednej szkoły).
Koszty te obejmują udział w zajęciach, dostęp do szkolnej sieci komputerowej oraz laboratorium Cisco, wydanie certyfikatu uczestnictwa w szkoleniu.
 

 

Ogólnopolski Ranking Techników 2020

Informacje naborowe
Kalendarium szkolne
W najbliższym czasie, nie zaplanowano żadnych wydarzeń.
Filmy z wydarzeń Zespołu Szkół Technicznych

Stacja meteorologiczna

Komiks ZST

50 lat ZST

Wolontariusze ZST

SPEAK UP

BIP ZST Wodzisław


Polecane
Jakość powietrza

Polecamy
FACEBOOK

SZKOŁA W WIKIPEDII

 

Księga absolwentów

Losowe zdjęcie
Obchody Narodowego Święta Niepodległości, 10.11.2015r. Obchody Narodowego Święta Niepodległości, 10.11.2015r.