Wyniki egzaminów maturalnych

Wyniki egzaminów maturalnych w 2022 roku.

Typ szkoły ZST Śląsk Kraj
Technikum 96,50% 78,60% 78,30%
Liceum Ogólnokształcące 82,60% 88,60% 89,30%
Zdawalność matury w technikum 2021/2022
Zdawalność matury w liceum ogólnokształcącym 2021/2022

Wyniki egzaminów maturalnych w 2021 roku.

Typ szkoły ZST Śląsk Kraj
Technikum 93,20% 64% 75%
Liceum Ogólnokształcące 82,14% 79% 87%
Zdawalność matury w technikum 2022/2021
Zdawalność matury w technikum 2020/2021
Zdawalność matury w liceum ogólnokształcącym 2020/2021
Zdawalność matury w liceum ogólnokształcącym 2020/2021