Wyniki egzaminów maturalnych

Wyniki egzaminów maturalnych w 2021 roku.

Typ szkoły ZST Śląsk Kraj
Technikum 93,20% 64% 75%
Liceum Ogólnokształcące 82,14% 79% 87%
Zdawalność matury w technikum 2022/2021
Zdawalność matury w technikum 2022/2021
Zdawalność matury w liceum ogólnokształcącym 2020/2021
Zdawalność matury w liceum ogólnokształcącym 2020/2021