Biblioteka ZST

Zasady korzystania z biblioteki ZST od 1 września 2020r.pdf (188kb)

Od 07 do 25 września 2020 roku w ramach wtórnego obrotu podręcznikami, w bibliotece ZST po raz kolejny odbędzie się kiermasz używanych podręczników. W trosce o bezpieczeństwo uczniów i pracowników Biblioteki kiermasz odbędzie się według ustalonych zasad.
SPRZEDAŻ PODRĘCZNIKÓW:
• Podręczniki na sprzedaż Biblioteka przyjmuje w dniach 07 –11 września 2020.
• Do książek trzeba dołączyć spis wycenionych podręczników (szablon w załączeniu).
• W trosce o bezpieczeństwo pracowników biblioteki i kupujących, książki zostaną poddane kwarantannie i ozonowaniu.
• Po 11 września książki nie będą już przyjmowane (brak możliwości kwarantanny).

KUPNO PODRĘCZNIKÓW:
•    Zakup podręczników będzie możliwy w dniach 14 – 18 września 2020.
•    Podręczniki sprzedawane są tylko po cenach ustalonych przez osobę oddającą książkę. Prowadzący kiermasz nie negocjują cen.
•    W celu zakupu należy:

  •     napisać na dzienniku elektronicznym wiadomość do Pani Bożeny Polkowskiej lub Kseni Tosty z listą potrzebnych podręczników (tytuł podręcznika, autor, do której klasy). Wiadomości prosimy pisać w dniach 14-18 września, wcześniejsze nie będą uwzględnione.
  •     Bibliotekarz po skompletowaniu książek odpisze na wiadomość, podając kwotę do zapłaty i termin kiedy można odebrać podręczniki.
  •     W podanym przez Bibliotekarza terminie należy się zgłosić po odbiór książek z ODLICZONĄ KWOTĄ.

ODBIÓR NALEŻNOŚCI ZA SPRZEDANE PODRĘCZNIKI I ODBIÓR NIESPRZEDANYCH KSIĄŻEK
•    Odbiór należności za sprzedane podręczniki i zwrot niesprzedanych książek będzie możliwy w dniach 21 –25 września 2020.
•    W celu odbioru pieniędzy i podręczników należy:

  • napisać na dzienniku elektronicznym wiadomość do Pani Bożeny Polkowskiej lub Kseni Tosty.
  • Bibliotekarz odpisze jaka kwota jest do wypłaty i kiedy można się po nią zgłosić.

Sprzedaż i kupno podręczników tylko według ustalonych zasad.
Bardzo prosimy się do nich zastosować.