Konto Rady Rodziców

Konto Radę Rodziców przy Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl.
PKO bp O/Wodzisław Śl.
59 1020 2472 0000 6102 0018 2519