Kalendarz

Organizacja roku szkolnego

Rok szkolny dzielimy na semestry

 • klasy promocyjne
  • I 04.09.2023- 21.01.2024
  • II 22.01.2024- 21.06.2024
 • klasy maturalne
  • I 09.2023- 17.12.2023
  • II 18.12.2023- 26.04.2024
 • 04.09.2023 – 21.06.2024 – zajęcia dydaktyczno-wychowawcze
 • 23.12.2023 – 31.12.2023 – zimowa przerwa świąteczna
 • 29.01.2024 – 11.02.2024- ferie zimowe
 • …………… -……………. – rekolekcje wielkopostne
 • 28.03.2024 – 02.04.2024 – wiosenna przerwa świąteczna
 • 22.06.2024 – 31.08.2024 – ferie letnie
 • 26.04.2024 – koniec zajęć w klasach maturalnych
 • 21.06.2024 – zakończenie roku szkolnego klas promocyjnych

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 • 02.05.2024 (czwartek) – dzień między świętami „1Maja” i „3 Maja”
 • 31.05.2024 (piątek) – dzień po święcie „Boże Ciało”
 • dni matury ( 4 dni ):
  • 7.05.2024 – matura z języka polskiego;
  • 8.05.2024 – matura z matematyki;
  • 9.05.2024 – matura z języka angielskiego;
  • 13.05.2024 – matura z języka angielskiego rozszerzonego;
 • dni egzaminu w zawodzie – część pisemna (3 dni) – 10.01.2024; 03.06.2024; 04.06.2024;

Spotkania z rodzicami

11-13.09.2023Klasy pierwsze –  technikum, LO, BSI – ogólne spotkanie z dyrektorem, później z wychowawcami zgodnie z harmonogramemgodz.17.00
11-14.09.2023Klasy promocyjne II-V –  technikum, II-IV LO, II-III BSI –
z wychowawcami zgodnie z harmonogramem
godz.18.30
15.09.2023Spotkanie Trójek Klasowych Rady Rodzicówgodz.18.30
6-10.11.2023Klasy technikum, LO, BSI zgodnie z harmonogramemgodz.18.30
22-26.01.2024Klasy technikum, LO, BSI zgodnie z harmonogramemgodz.18.30
18.03-22.03.2024Klasy maturalne technikum, LO, zgodnie z harmonogramemgodz.18.30
16-21.05.2024Klasy promocyjne technikum, LO, BSI zgodnie z harmonogramemgodz.18.30