Pamiętamy o naszym Patronie

Dzień Patrona

Tegoroczny Dzień Patrona szkoły wpisuje się w 75. rocznicę śmierci rtm. Witolda Pileckiego. Podejmowane w dniach 23-26. 05. działania obejmowały: wewnątrzszkolny konkurs historyczny, którego uczestnikami byli reprezentanci klas pierwszych tworzący dwuosobowe zespoły, złożenie kwiatów i zapalenie symbolicznego znicza w dniu śmierci Pileckiego przed tablicą patrona oraz dwa interesujące wykłady.

Pierwszy, przygotowany przez P. Grzegorza Kamińskiego, dotyczył postaci Pileckiego. Drugi wykład przedstawiał funkcjonowanie struktur Armii Krajowej na terenie ziemi wodzisławskiej w czasie II wojny światowej, tutaj prelegentem był p. Antoni Krzyżak. Wykład p. Antoniego był tym cenniejszy, że prezentował go człowiek, którego ojciec był dowódcą wodzisławskiego oddziału AK w omawianym czasie. Ponadto zaproszonymi gośćmi byli: p. Władysław Szymura- długoletni przewodniczący wodzisławskiego oddziału Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i p. Piotr Hojka- pracownik muzeum wodzisławskiego i prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Wodzisławskiej. W konkursie historycznym zwyciężyli reprezentanci kl. I B, II miejsce zajęła drużyna kl. I P, na III miejscu uplasowała się drużyna 1 LA. Organizatorami tegorocznej edycji Dnia Patrona szkoły byli: B. Rudnicka, G. Kamiński, T. Wardenga, K. Witosz. Serdeczne gratulacje dla zwycięzców i wszelkie podziękowania dla osób, które współpracowały w zorganizowaniu tego przedsięwzięcia.
W konkursie wiedzy o patronie szkoły :
I miejsce zajęła drużyna klasy I b – Amelia Kopiec i Grzegorz Zając
II miejsce zajęła drużyna klasy I P – Jakub Ucher i Paweł Kawecki
III miejsce zajęła drużyna klasy I LA – Szymon Kosiński i Marcin Jurczyk

Dzień Patrona

Dzień Patrona

Dzień Patrona

Dzień Patrona

Dzień Patrona

Dzień Patrona

Dzień Patrona

Dzień Patrona

Dzień Patrona

Dzień Patrona

Dzień Patrona

Dzień Patrona